Πολιτική Παιδεία Α΄ τάξη

ΚΕΦ 1.Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦ 2. Η ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αγροτική κοινωνία: https://criticeduc.blogspot.com/2019/09/blog-post_89.html?fbclid=IwAR3bP5dk8SQL89n4XR4x_GvwqNMQWPtSmEi0Rp0r2_AjXBkzmOpUuel-OY4

Βιομηχανική επανάσταση: https://criticeduc.blogspot.com/2020/02/blog-post_28.html?fbclid=IwAR3bP5dk8SQL89n4XR4x_GvwqNMQWPtSmEi0Rp0r2_AjXBkzmOpUuel-OY4

Δουλοκτητικές-βιομηχανικές κοινωνίες: η θέση του αγρότη: https://criticeduc.blogspot.com/2020/02/blog-post_4.html?fbclid=IwAR3bP5dk8SQL89n4XR4x_GvwqNMQWPtSmEi0Rp0r2_AjXBkzmOpUuel-OY4

Μεταβιομηχανική κοινωνία: http://criticeduc.blogspot.com/2020/03/blog-post_58.html

ΚΕΦ 4. Η ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

ΚΕΦ 5. Η ΠΟΛΙΤΕΙΑ-Η ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

ΚΕΦ 6. ΚΟΙΟΝΩΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΟΛΙΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Οι μηχανισμοί της κοινωνικοποίησης: https://criticeduc.blogspot.com/2020/02/blog-post.html?fbclid=IwAR3bP5dk8SQL89n4XR4x_GvwqNMQWPtSmEi0Rp0r2_AjXBkzmOpUuel-OY4

κοινωνικοποίηση και δια βίου μάθηση:https://criticeduc.blogspot.com/2019/11/blog-post_8.html?fbclid=IwAR3bP5dk8SQL89n4XR4x_GvwqNMQWPtSmEi0Rp0r2_AjXBkzmOpUuel-OY4

κοινωνικοποίηση ως διαδικασία συνεχούς μάθησης: https://criticeduc.blogspot.com/2019/11/blog-post_8.html?fbclid=IwAR3bP5dk8SQL89n4XR4x_GvwqNMQWPtSmEi0Rp0r2_AjXBkzmOpUuel-OY4

κοινωνικοποίηση και κοινωνικός έλεγχος: https://criticeduc.blogspot.com/2019/11/blog-post_60.html?fbclid=IwAR3bP5dk8SQL89n4XR4x_GvwqNMQWPtSmEi0Rp0r2_AjXBkzmOpUuel-OY4

ΚΕΦ 7. Ο ΕΛΕΥΘΕΡΟΣ ΚΑΙ ΕΝΕΡΓΟΣ ΠΟΛΙΤΗΣ

κοινωνική ευαισθησία: τα δικαιώματα του παιδιού: η παιδική εργασία: https://criticeduc.blogspot.com/2019/10/blog-post_56.html?fbclid=IwAR3bP5dk8SQL89n4XR4x_GvwqNMQWPtSmEi0Rp0r2_AjXBkzmOpUuel-OY4

ΚΕΦ 10. ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ

ΚΕΦ 11. ΤΟ ΧΡΗΜΑ ΚΑΙ ΟΙ ΤΡΑΠΕΖΕΣ

ΚΕΦ 12.ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΣΗ

ΚΕΦ 13. ΚΟΙΝΩΝΙΚΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSetsVFghFPvVKn5whlnf3hrnILQKhKnP2IBCvI-s5fY8CIksA/viewform?usp=sf_link