Μαθήματα

Τα μαθήματα που θα γίνουν εξ΄αποστάσεως λόγω του covid-19 θα έχουν την εξής μορφή:

ΤΑΞΗ Α: ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΠΑΙΔΕΙΑ: Τα επαναληπτικά μαθήματα θα έχουν την μορφή της σύγχρονης εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας του webex με το εξής πρόγραμμα:

Α1- Δευτέρα :9.00-9.30π.μ.

Α2- Τρίτη: 9.00-9.30 π.μ.

Α3- Τετάρτη :9.00-9.30 π.μ.

καθώς επίσης και επαφή μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσα από το προσωπικό μου block στο sch.gr

ΤΑΞΗ Β: ΣΥΓΧΡΟΝΟΣ ΚΟΣΜΟΣ : ΒΙ και Β2 : Θα αποσταλεί εργασία  στα προσωπικά mail του καθενός (καθεμιάς ) μαθητή-τριας, με χαρακτήρα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ. Η εργασία σας θα αποσταλθεί στο προσωπικό μου  mail έως τις 15/4/20. Τα επαναληπτικά μαθήματα θα έχουν την μορφή της  σύγχρονης εκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας του webex με το εξής πρόγραμμα: Β1: Δευτέρα: 10.00-10.30 και Β2: 10.30-11.00, καθώς επίσης και επαφή μέσω ασύγχρονης εκπαίδευσης μέσα από το προσωπικό μου block στο sch.gr

 

ΤΑΞΗ Β: ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΩΝ ΕΠΙΣΤΗΜΩΝ:ΒΘ1 και ΒΘ2 :Θα αποσταλεί εργασία  στα προσωπικά mail του καθενός/καθεμιάς (μαθητή-τριας), με χαρακτήρα ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟ . Η εργασία σας θα  αποσταλθεί   στο προσωπικό μου mail έως τις 15/4/20. Επιπλέον ΒΘ1 και ΒΘ2 : ασύγχρονη εκπαίδευση μέσα από το προσωπικό μου block  στο sch.gr καθώς επίσης και επαφή μέσω σύγχρονης εκπαίδευσης στην πλατφόρμα του webex κάθε Παρασκευή ΒΘ1: 9.00-9.30 και ΒΘ2: 9.30-10.00

 

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ: ΜΑΘΑΙΝΟΥΜΕ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ: https://mathainoumestospiti.gr/