Γιατί να ασχοληθώ με την Φυσική ;

Η Φυσική, ή σωστότερα οι Φυσικές Επιστήμες για να συμπεριλάβουμε και τη Χημεία, τη Βιολογία, τη Γεωλογία και τη Γεωγραφία, είναι επιστήμες που έχουν να προσφέρουν τα εξής στους μαθητές:

1) Την αυτοπεποίθηση ότι τα φυσικά φαινόμενα ερμηνεύονται και δεν συμβαίνουν στην τύχη (όποια τέλος πάντων έχουμε καταφέρει να ερμηνεύσουμε).

2) Τη σιγουριά ότι υπάρχει συγκεκριμένη μεθοδολογία με την οποία μπορούν να καταλήξουν σε ένα συμπέρασμα, η οποία στηρίζεται στο πείραμα και στη νοητική επεξεργασία των δεδομένων και όχι στο ότι «Το είπε ο τάδε επιστήμονας ή ο δάσκαλός μου».

3) Να συνδέσουν αίτιο με το αποτέλεσμα (είχαμε τραυματισμό στο αυτοκινητιστικό ατύχημα γιατί δεν φόραγαν ζώνες, οπότε τους ασκήθηκαν μεγάλες δυνάμεις και δεν φταίει η «κακιά η ώρα»).

4) Να γνωρίσουν τις επιστημονικές διαδικασίες.

5) Να συνδέσουν την επίδραση διαφορετικών παραγόντων που επηρεάζουν ένα φαινόμενο (μπορεί δηλαδή να μην υπάρχει μόνο μία αιτία αλλά πολλές που επηρεάζουν το τελικό αποτέλεσμα).

Αφήστε μια απάντηση