ένας τρόπος ενημέρωσης

ΓΕ.Λ. μαθήματα επιλογής

Συγγραφέας: ΤΙΜΟΛΕΩΝ ΘΕΟΦΑΝΕΛΛΗΣ στις 27 Σεπτεμβρίου 2010

ΝΕΟ Blog

Ύλη για μαθήματα επιλογής

Λογισμικά και προτάσεις για τη χρήση τους στα μαθήματα επιλογής του ΓΕ.Λ.

Gimp (επεξεργασία εικόνας)

οδηγίες στα Ελληνικά

μαθήματα στα Αγγλικά

Audacity (επεξεργασία ήχου)

οδηγίες στα Ελληνικά

δραστηριότητες στα Αγγλικά

Αφαίρεση φωνητικών από ηχογράφηση

Blender (3Δ γραφικά)

οδηγίες στα Ελληνικά

δραστηριότητες στα Αγγλικά

Google docs

Μια εισαγωγή

Ένα εκπαιδευτικό λογισμικό που διδάσκει στους μαθητές προγραμματισμό σε 3Δ περιβάλλον

Κανόνες καλής συμπεριφοράς στο Διαδίκτυο

Ιστοεξερευνήσεις