ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ Ε΄ΤΑΞΗΣ ΣΤΟ ΓΑΚ ΣΤΟ ΜΕΤΑΞΟΧΩΡΙ ΑΓΙΑΣ

ΓΑΚ1

Την Τρίτη 21/11/23 τα δύο τμήματα της Ε τάξης του σχολείου μας, επισκέφτηκαν τα ΓΑΚ(Γενικά Αρχεία του Κράτους) Αγιάς, που στεγάζονται στο Μεταξοχώρι Λάρισας. Οι μαθητές/τριες μέσω βιωματικού εργαστηρίου ανακάλυψαν τη σημασία των αρχείων του παλιού Δημοτικού Σχολείου για τη σημερινή εποχή. Κατόπιν επισκέφτηκαν το παλαιό κτίριο του Παρθεναγωγείου,το οποίο φιλοξενεί λαογραφική έκθεση αντικειμένων των κατοίκων του.

ΓΑΚ ΓΑΚ1

Τα 1978 το με το Π.Δ.496 (ΦΕΚ 106 / 27- 6 – 1978 ) ιδρύθηκε στην Αγιά αρχειακή υπηρεσία με τον τίτλο “Μόνιμο Τοπικό Αρχείο Αγιάς” και ήταν το πρώτο που λειτούργησε στο Νομό Λάρισας. Τις λειτουργικές δαπάνες του Αρχείου ανέλαβε καταρχήν ο Μορφωτικός Σύλλογος, ενώ η Κοινότητα Αγιάς ανέλαβε τη στέγασή του. Η πρώτη εγκατάσταση του Αρχείου έγινε σε χώρο του οικήματος που δώρισε ο αγιώτης βουλευτής Δημήτριος Καρδάρας, για να στεγαστεί η Κοινοτική Βιβλιοθήκη της Αγιάς. Το 1991 με το νόμο 1946 το Αρχείο εντάχθηκε στο δίκτυο των περιφερειακών αρχείων και μετονομάστηκε σε Γ.Α.Κ.-Τοπικό Αρχείο Αγιάς με αρμοδιότητες που κάλυπταν την επαρχία Αγιάς (σήμερα τους δήμους Αγιάς, Λακέρειας, Ευρυμενών, Μελιβοίας).