ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ-ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΡΩΠΑΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS

erasmus

Το Erasmus+ είναι ένα πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που υποστηρίζει την εκπαίδευση, την κατάρτιση, τη νεολαία και τον αθλητισμό στην Ευρώπη. Προσφέρει ευκαιρίες σε άτομα και οργανισμούς να πραγματοποιήσουν κινητικότητα σε άλλες χώρες της ΕΕ, της Ισλανδίας, της Λιχτενστάιν, της Νορβηγίας και της Τουρκίας.

Στην παρακάτω  παρουσίαση, θα δείτε πώς μπορείτε  να κάνετε ένα πρόγραμμα Erasmus, όπως  παρουσιάστηκε στο σχολείο μας από την Εκπ/κό κ. Σιδέρη Μαρίνα.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ : ΠΩΣ ΚΑΝΟΥΜΕ ΕΝΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ERASMUS