ΔΗΜΟΣΙΑ ΚΕΝΤΡΙΚΗ ΒΙΒΛΙΟΘΗΚΗ ΛΑΡΙΣΑΣ- ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΜΑΣ

Μπείτε στην ιστοσελίδα  https://larlib.gr/ της Δημόσιας Κεντρικής Βιβλιοθήκης
Λάρισας «Κων/νος Κούμας». Οι εκπαιδευτικοί, μαθητές και οι γονείς του σχολείου
μας θα έχουν άμεση ενημέρωση και πρόσβαση στα νέα εκπαιδευτικά προγράμματα
που θα υλοποιούνται στη Βιβλιοθήκη .

Επίσης από τον ηλεκτρονικό κατάλογο

OPAC

https://opac.larisalib.gr/ και

το Ψηφιακό Αποθετήριο

https://dspace.larlib.gr/

μπορείτε να αναζητήσετε
βιβλία για εκπόνηση εργασιών ή για ανάγνωση ποικίλων θεμάτων όπως:
λογοτεχνικά, μύθοι, παραμύθια, ιστορίες μυστηρίου, διαδραστικά βιβλία που
ζωντανεύουν το περιεχόμενό τους σε 3D με κίνηση και ήχο, βιβλία πρώτης
ανάγνωσης, κόμικς, επιτραπέζια παιχνίδια κ λ π 

Απώτερος κοινός μας στόχος είναι η προώθηση της γνώσης και ιδιαίτερα
της φιλαναγνωσίας. Σε αυτόν τον κοινό στόχο βασίζεται, άλλωστε, και η πολυετής
συνεργασία μας που ευελπιστούμε να γίνει πιο αποδοτική….

βιβλιοθ