ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ Δ΄ΤΑΞΗ

0

Συγγραφέας: ΤΖΙΤΖΗ ΘΩΜΑΗ | Κατηγορία 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ, ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ | , στις 24-05-2022

.jpg

ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ

ΤΑΞΗ Δ΄ΔΑΣΚΑΛΑ :ΚΑΙΠΗ ΓΡΑΜΜΑΤΗ

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων υλοποιήσαμε σχετικές με τις θεματικές ενότητες δράσεις. Οι δράσεις του Δ2 Τμήματος αφορούσαν  τις δράσεις:

 

  • ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ με στόχο το ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  και την ενσυναίσθηση των καταστάσεων

 

          https://youtu.be/Py6k-xN73MM

 

 

  • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ με στόχο τα παιδιά να αποκτήσουν μέσα από τα εργαστήρια την ευαισθησία για το φυσικό περιβάλλον, και την κληρονομιά του μέλλοντος

 

https://youtu.be/3OUzqcDASBE

 

 

  • ΤΡΕΦΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ

 

 επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στην υγιεινή διατροφή την ανάπτυξη της ψυχοσωματικής υγείας και τη φυσική κατάστασή τους

 

 

https://youtu.be/5RiiOY3T3P8

 

 

  • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

  επιθυμώντας να εντάξουμε τα  παιδιά στα        ψηφιακά συστήματα  με  ψηφιακές δεξιότητες και καινοτομίες

 

 

https://youtu.be/8Lb9ffcZhvo

 

 

Σε πνεύμα ομαδοσυνεργατικής λειτουργίας οι μαθητές του τμήματος εμπέδωσαν και ανέπτυξαν ιδέες, αξίες και προτάσεις και κυρίως καλλιέργησαν δεξιότητες που θα τους ενισχύσουν στην περαιτέρω μαθησιακή και κοινωνική πορεία τους.  

 

Ευχαριστώ τους μαθητές για την άψογη συνεργασία τους.

 

 

 

Στο πλαίσιο των εργαστηρίων δεξιοτήτων υλοποιήσαμε σχετικές με τις θεματικές ενότητες δράσεις. Οι δράσεις του Δ2 Τμήματος αφορούσαν  τις δράσεις:

ΟΛΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΙ ΟΛΟΙ ΙΣΟΙ με στόχο το ΣΕΒΑΣΜΟ ΤΗΣ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟΤΗΤΑΣ  και την ενσυναίσθηση των καταστάσεων

 

          https://youtu.be/Py6k-xN73MM

 

 

  • ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΗΣ ΦΥΣΙΚΗΣ ΚΛΗΡΟΝΟΜΙΑΣ με στόχο τα παιδιά να αποκτήσουν μέσα από τα εργαστήρια την ευαισθησία για το φυσικό περιβάλλον, και την κληρονομιά του μέλλοντος

 

https://youtu.be/3OUzqcDASBE

 

 

  • ΤΡΕΦΟΜΑΙ ΚΑΙ ΓΥΜΝΑΖΟΜΑΙ ΣΩΣΤΑ

 

 επικεντρώνοντας το ενδιαφέρον τους στην υγιεινή διατροφή την ανάπτυξη της ψυχοσωματικής υγείας και τη φυσική κατάστασή τους

https://youtu.be/5RiiOY3T3P8

 

 

  • ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΔΕΞΙΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΕΣ

  επιθυμώντας να εντάξουμε τα  παιδιά στα        ψηφιακά συστήματα  με  ψηφιακές δεξιότητες και καινοτομίες

https://youtu.be/fxW-hyQe8ZA

 

Σε πνεύμα ομαδοσυνεργατικής λειτουργίας οι μαθητές του τμήματος εμπέδωσαν και ανέπτυξαν ιδέες, αξίες και προτάσεις και κυρίως καλλιέργησαν δεξιότητες που θα τους ενισχύσουν στην περαιτέρω μαθησιακή και κοινωνική πορεία τους.  

 

Ευχαριστώ τους μαθητές για την άψογη συνεργασία τους.

 

 

 

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων