5η ροή: Βαλένθια-Ισπανία

0

Συγγραφέας: ΤΖΙΤΖΗ ΘΩΜΑΗ | Κατηγορία 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ERASMUSKA1 | , στις 04-10-2021

5η ροή: Βαλένθια-Ισπανία (Σεπτέμβριος 2021)

Η εκπαιδευτικός Σιδέρη Μαρίνα πραγματοποίησε την τελευταία κινητικότητα του προγράμματός μας στη Βαλένθια, 
Ισπανία για παρακολούθηση σεμιναρίου με τίτλο 'Flipped Classroom' του οργανισμού Europass Teacher Academy.
Στόχοι του προγράμματος ήταν:
  • Κατανόηση των συστατικών μιας Αντεστραμμένης Τάξης και πώς θα εφαρμοστεί με επιτυχία στην τάξη.
  • Δημιουργία «διαλέξεων» με ευχέρεια μέσω διαφόρων μεθόδων πολυμέσων.
  • Καθοδήγηση των μαθητών σε ατομική και ομαδική βάση στην τάξη.
  • Κατανόηση πώς να αξιολογήσετε ένα έργο Flipped Classroom και να δημιουργήσετε ένα πρόγραμμα μαθημάτων.
  • Τρόποι με τους οποίους το Flipped Classroom μπορεί να εφαρμοστεί διαθεματικά ή σε όλο το σχολείο.

Περιγραφή του προγράμματος:

Ημέρα 1

Εισαγωγή στο μάθημα, το σχολείο και τις εξωτερικές δραστηριότητες της εβδομάδας.

Δραστηριότητες γνωριμίας που χρησιμοποιούν τη δραματοποίηση για την εμπιστοσύνη και τη δημιουργία ομάδων.

Προσδιορισμός αναγκών και στόχων για κάθε συμμετέχοντα.

Κατανόηση του τι είναι η αντεστραμμενη τάξη και εξέταση λεπτομερώς ορισμένων αντεστραμμένων τάξεων.

Καθιέρωση τρόπων με τους οποίους μπορεί να εφαρμοστεί το Flipped Classroom.

Καταιγισμός ιδεών για τη δημιουργία του δικού σας Flipped Classroom.

Παρουσιάσεις των σχολείων των συμμετεχόντων.

Ημέρα 2

Δημιουργία «διαλέξεων» για την Αντεστραμμένη Τάξη.

Κατανόηση του τρόπου δημιουργίας βίντεο για μαθητές και πού να τα ανεβάσετε και να τα αποθηκεύσετε.

Εξερευνήστε άλλες μεθόδους διδασκαλίας Flipped Classroom μέσω ιστολογίων, messenger και άλλων πλατφορμών κοινωνικής δικτύωσης.

Ημέρα 3

Κατανόηση του τρόπου διαχείρισης της ομαδικής εργασίας.

Διαβούλευση με μαθητές και ομάδες.

Δημιουργία ρουμπρικών και χαρτοφυλακίων μαθητών.

Ημέρα 4 

Σχέδια μαθήματος

Δημιουργία αναλυτικού σχεδίου μαθήματος Flipped Classroom.

Ημέρα 5

Ολοκληρωση του πλάνου του μαθήματος Flipped Classroom και της ρουμπρίκας αξιολόγησης.

Καταιγισμός ιδεών για χρήση του Flipped classroom σε διαθεματικό επίπεδο μαθημάτων ή επίπεδο σχολείου.

Ημέρα 6 

Κλείσιμο μαθημάτων και πολιτιστικές δραστηριότητες

Αξιολόγηση μαθημάτων: συλλογή των αποκτηθέντων ικανοτήτων, ανατροφοδότηση και συζήτηση.

Απονομή του πιστοποιητικού παρακολούθησης του μαθήματος.

Εκδρομές και άλλες εξωτερικές πολιτιστικές δραστηριότητες

Ας δούμε λοιπόν τι είναι το Flipped Classroom

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/12A1ETmMEF7aZUyJrhv6ZLMzUzc0kG0neriDqNoE8x_M/edit?usp=sharing

Μερικά ψηφιακά εργαλεία που χρησιμοποιούνται στη flipped class:

Edpuzzle

You can create interactive videos, editing videos from the web or from your own device.

4 actions: crop the video, add a voice over the original sound, add audio notes or questions.

It’s great because you can check live if your students played the video, how much and their answers.

Flipgrid

This is a unique program; you can prepare a lesson with a lot of different interactive material (or just some text directions).

Students will answer with a video and can comment also their classmates’ videos.

Really funny, engaging and at the same time professional way of working with videos.

OBS

A free program for Screenrecording and for Screencasting (not videoediting)

Learningapps

You can create a lot of personalized educational games using multimedia tools (text, pics, videos, audio) that you can record on the spot.

Kapwing

A video manager program online. Very useful to add subtitles, but also a lot of other tools to modify your video.

TedEd

One of the most famous and inspiring organization for school and education. Teachers can use it to make lessons from videos, adding questions, giving students more information with text or links and leaving a space for a final discussion among students.

Collaboration in the classroom

Ας δούμε διδακτικές τεχνικές που προάγουν τη συνεργατική μάθηση.

https://docs.google.com/presentation/d/1JjZlB-crs3E1nk2oAOlH2FKFEc-mcQjZ7pxuI-TWmxs/edit#slide=id.gd247879017_0_395

 Υλικό προγράμματος Erasmus+
https://drive.google.com/drive/folders/1efiqZLHyjBmd7gtyNJMxwijoqr2AWuf_?usp=sharing

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων