ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ

0

Συγγραφέας: ΤΖΙΤΖΗ ΘΩΜΑΗ | Κατηγορία 1 ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑ, ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ | , στις 03-04-2020

Το Διαδίκτυο είναι ένας υπέροχος κόσμος αρκεί να είμαστε προσεκτικοί.

Διαβάστε τα παρακάτω έγγραφα…

 

ΑΣΦΑΛΗ ΠΛΟΗΓΗΣΗ ΣΤΗΝ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ 

 ΣΥΝ_1 elearning

 

ΑΣΦΑΛΗΣ ΕΡΓΑΣΙΑ ΕΞ ΑΠΟΣΤΑΣΕΩΣ 

 ΣΥΝ_2 teleworking

 

Μετά από καταγγελίες γονέων και σύμφωνα με τον Νόμο 4624 ΦΕΚ 137 – 29.08.2019   Αρχή Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα, μέτρα εφαρμογής του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και ενσωμάτωση στην εθνική νομοθεσία της Οδηγίας (ΕΕ) 2016/680 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 27ης Απριλίου 2016 ,

αλλά και τις Οδηγίες του υπουργείου για την εξ`αποστάσεως εκπαίδευση    « Υπενθυμίζεται ότι η καταγραφή της εικόνας ή της συνομιλίας άλλου προσώπου χωρίς τη συγκατάθεσή του είναι παράνομη και επισύρει ποινικές, διοικητικές και αστικές κυρώσεις. Ειδικά για τους ανηλίκους απαιτείται και η συγκατάθεση του γονέα ή κηδεμόνα του. »

 

Δεν επιτρέπεται η ανάρτηση στα Μέσα Μαζικής Δικτύωσης της εικονικής τάξης των μαθητών σας κατά τη διάρκεια υλοποίησης της σύγχρονης εξ΄αποστάσεως διδασκαλίας. 

Η Αν/τρια Διευθύντρια  Α/θμιας Εκπ/σης  Λάρισας

Σοφία Παπαδοπούλου

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων