Σχεδιάζοντας το Μέλλον του Σχολείου μας: Καινοτόμες Πρακτικές και Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας

0

Συγγραφέας: ΤΖΙΤΖΗ ΘΩΜΑΗ | Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΙΑ ΓΟΝΕΙΣ, ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ | , στις 08-06-2019

Εγκρίθηκε πρόγραμμα Erasmus+ KA101 με θέμα:

“Σχεδιάζοντας το Μέλλον του Σχολείου μας: Καινοτόμες Πρακτικές και Ενσωμάτωση της Τεχνολογίας”.

 

Το σχολείο μας (44ο Δημ.σχολείο Λάρισας) για τους επόμενους 20 μήνες θα έχει ευκαιρία να συμμετέχει με 6 εκπαιδευτικούς στις δράσεις του παραπάνω προγράμματος. Οι  έξι συμμετέχοντες  εκπαιδευτικοί θα παρακολουθήσουν κύκλους μαθημάτων σε Ευρωπαϊκές χώρες, θα διευρύνουν τους γνωστικούς τους ορίζοντες, θα πλουτίσουν τις πολιτιστικές τους εμπειρίες και θα μεταλαμπαδεύσουν στους μαθητές και τη σχολική κοινότητα καινοτόμες διδακτικές πρακτικές με τη βοήθεια της τεχνολογίας. Αποτέλεσμα αυτής της επιμόρφωσης θα είναι η ενίσχυση της Ευρωπαϊκής διάστασης του σχολείου μας και πιο σύγχρονες μέθοδοι διδασκαλίας.  Καλή επιτυχία σε όλους!

Αφήστε μια απάντηση