μαθαίνουμε να γράφουμε …email

Ενότητα 14n -Το ανθρώπινο θαύμα                             Θα μάθουμε:

  • Να περιγράφουμε με λεπτομέρειες ένα μηχάνημα.
  • Να γράφουμε και να στέλνουμε ένα ηλεκτρονικό μήνυμα.

 

 

 

στην αίθουσα υπολογιστών

 

 

    γράφουμε email