….ερευνώντας ένα οικοσύστημα…

 

Στα πλαίσια του μαθήματος της Μελέτης Περιβάλλοντος διοργανώσαμε στην Δ΄τάξη   εκδρομή  σε ένα πάρκο-δασάκι στο Niederkassel, Dusseldorf -για να μελετήσουμε ένα οικοσύστημα (χερσαίο-ημιαστικό), να  εντοπίσουμε και  να κατα­γράψουμε όλα τα στοιχεία του, έμβια και άβια. Να μελετήσουμε τις σχέσεις που έχουν τα έμβια μεταξύ τους, δηλαδή τις τρο­φι­κές αλυσίδες, καθώς και τις σχέσεις τους με τα άβια.

Υποθέματα:

  1. Οικοσύστημα και τα χαρακτηριστικά τους
  2. Είδη οικοσυστημάτων
  3. Σπονδυλωτά και ασπόνδυλα ζώα
  4. Τροφική αλυσίδα
  5. Προστασία οικοσυστημάτων

 

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΙ  ΣΤΟΧΟΙ:

1.Να γνωρίσουν τα παιδιά ότι το  οικοσύστημα είναι αγαθό με διαχρονική αξία που διδάσκει

2.Να μάθουν τα είδη οικοσυστημάτων

3.Να μάθουν την τροφική αλυσίδα  και την αλληλεξάρτηση των ζώων μεταξύ τους

4. Να καταγράψουν τα βιοτικά και αβιοτικά στοιχεία (έδαφος, θερμοκρασία, υγρασία του πάρκου ή δάσους)

5.Να αντιληφθούν τη σημασία προστασίας των οικοσυστημάτων

6.Να μάθουν τα παιδιά να συνεργάζονται, να διατυπώνουν άφοβα τη γνώμη τους, να καταγράφουν και να ελέγχουν τα αποτελέσματα των ενεργειών τους.

 

 

 

(projekt)-Οικοσυστήματα

-Μεθοδολογία -επεξεργασία- -διερεύνηση -διαθεματικότητα   Αφόρμηση.

Ενεργοποίηση ενδιαφέροντος και επιλογή του θέματος.

Δημιουργία ομάδων και ανάθεση δραστηριοτήτων,ομαδικό πνεύμα.

Αφίσα με θεματικούς άξονες-Υποθέματα

Δραστηριότητες.(ζωγραφιές).Χρήση Η/Υ -βιβλίων -projektor

Προβολή και παρουσίαση σχετικών βίντεο. (Φύλλα εργασίας,Χάρτες, φωτογραφίες και εικόνες ζώων και τοπίων, διαφημιστικά φυλλάδια.)

Δραστηριότητες. .Επίσκεψη στο πάρκο-δασάκι του Am Seestern -Niederkassel, Dusseldorf .Ταξινόμηση, ανάλυση και συμπεράσματα.

 

ΔΙΑΘΕΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Μάθημα: Γλώσσα -Ανθολόγιο(κείμενα -περιγραφή-καταγραφή), Μαθηματικά (μέτρηση επιφάνειας χώρου έρευνας)

 Θρησκευτικά:Το περιβάλλον-πλάση

Μάθημα: Μελέτη περιβάλλοντος Ενότητα 3: Η φύση είναι το σπίτι μας.

 

 

 

 

Επιμέρους θέματα:

1.Μοιράζουμε φυλλάδια ή εικόνες από  προστατευόμενα οικοσυστήματα στα παιδιά. Παρατηρούν τις εικόνες του οικοσυστήματος. Συζήτηση σύμφωνα με τις εμπειρίες των παιδιών από επισκέψεις τους σε αυτό ή άλλα οικοσυστήματα, χωρίς όμως να αναφέρουμε τον όρο οικοσύστημα.

2.Παρουσίαση εικόνων χαρακτηριστικών Ελληνικών οικοσυστημάτων και ζώων που ζουν σε αυτά. Συζήτηση για τον τόπο κατοικίας των ζώων αυτών. Χρησιμοποιούμε αφίσες, φωτογραφίες, αποκόμματα από περιοδικά ή εφημερίδες που απεικονίζουν ζώα και τοπία χαρακτηριστικών οικοσυστημάτων. Δείχνοντας τα διάφορα στοιχεία της εικόνας (βράχους, φυτά, χώμα, ζώο κ.τ.λ.) εισάγουμε στα παιδιά τους όρους «βιοτικοί» και «αβιοτικοί» παράγοντες.

3.Εισαγωγή της έννοιας του οικοσυστήματος. Δείχνουμε εικόνες από διάφορα οικοσυστήματα με στόχο να κατανοήσουν και να γνωρίσουν τα είδη οικοσυστημάτων που υπάρχουν με έμφαση στη διάκριση μεταξύ χερσαίων, λιμναίων, ποτάμιων και θαλάσσιων.

 

 

 

Oικοσύστημα -Unterbacher See- λίμνη, είδη πτηνών

4.Τροφική αλυσίδα και αλληλεξάρτηση των ζώων.

 

 

 

 

 

 

 

 

5.Σπονδυλωτά και Ασπόνδυλα ζώα.Συζήτηση καταγραφή

 

 

 

 

 

 

 

 

6..Ζητούμε από τα παιδιά να μας πουν γιατί πιστεύουν ότι πρέπει να προστατεύουμε το περιβάλλον, κατευθύνοντας τη συζήτηση στην εκμετάλλευση της φύσης από τον άνθρωπο.

     

Η δραστηριότητα μας: «έρευνα στο πεδίο».

Διοργάνωση εκδρομής σε κοντινή προστατευόμενη περιοχή  σε πάρκο (μικρό δάσος) για να μελετήσουμε ένα οικοσύστημα.Εντοπίζουμε και κατα­γράφουμε όλα τα στοιχεία του, έμβια και άβια. Μελετάμε τις σχέσεις που έχουν τα έμβια μεταξύ τους, δηλαδή τις τρο­φι­κές αλυσίδες, καθώς και τις σχέσεις τους με τα άβια (έδα­φος, νε­ρό, φως κ.ά.). Για να γίνει αυτό, επισκεπτόμαστε το οικο­σύστημα και κάνουμε την έρευνά μας. Με άλλα λόγια, κάνουμε «έρευνα στο πεδίο».

                                                
Θα χρειαστούμε
Ας κάνουμε τη δική μας έρευνα στο πεδίο
Παίρνουμε μαζί μας τα απαραίτητα και ξεκινάμε…Αφού φθάσουμε στην περιοχή, προχωρούμε κατά μήκος μιας ευθείας γραμμής 20 μέτρων περίπου μέσα στο οικοσύστημα που θα μελετήσουμε. Οι ομάδες θα εργαστούμε αριστερά και δεξιά της γραμμής αυτής και αναλαμβάνουμε να μελετήσουμε τα παρακάτω:

Φτιάχνουμε  ένα σχέδιο της περιοχής.
Πληροφορίες, καταγραφή στοιχείων έρευνας
       Αισθητική απόδοση πάρκου (δέντρα, πτηνά, φωλιές  κλπ)
Παρατηρούμε και καταγράφουμε σ’ αυτό τα στοιχεία του οικοσυστήματος που δεν έχουν ζωή.
Μετράμε τη θερμοκρασία του αέρα και του εδάφους.
Μετράμε με τη μετροταινία και σημα­δεύουμε ένα τετράγωνο με πλευρά 5 μέτρα.
Παρατηρούμε, αναγνωρίζουμε και καταγράφουμε τα φυτά που υπάρχουν μέσα σ’ αυτό. (δέντρα, θάμνους, πόες,πλάτανοι,βελανιδιές,κουκουναριές κ.ά). Ξεχωρίζουμε τα διάφορα μέρη  ενός άνθους-φυτού.
Ερευνούμε στο τετράγωνο προσεκτικά, ώστε να ανα­καλύψουμε όσα μπορούμε περισσότερα ζώα ή ίχνη ζώων.
πατημασιά (λαγού) -Hase  στον παιδότοπο του πάρκου Am Seestern
Στη συνέχεια κοιτάζουμε γύ­ρω μας και ακούμε προσεκτικά, για να εντο­πί­σουμε και άλλα ζώα. Συζητούμε και καταγρά­φουμε τα ζώα που εντοπίσαμε.
……δραστηριότητες των ανθρώπων σε αυτό το οικοσύστημα δεν υπήρχαν….
               -φωλιά λαγού Hase-

 

 

 

 

 

Ακούσαμε και είδαμε σπουργίτια,σταχτοτσικνιάδες,κότσυφες κ.ά.

 

 

Ξεχωρίζουμε τα διάφορα μέρη  ενός άνθους-φυτού(γαρύφαλλο)

 

 

 

Ανακοινώνουμε  και αναρτούμε σε πίνακα τα αποτελέσματα της έρευνάς μας.

 

Αφίσα με θεματικούς άξονες- Πίνακας

Ντύσσελντορφ, Am Seestern 2019