Netiquette

Όπως κάθε κοινωνία, έτσι και η κοινότητα του Internet δεν θα μπορούσε να λειτουργήσει χωρίς κάποιους κανόνες καλής συμπεριφοράς. Το σύνολο αυτών των κανόνων είναι γνωστό ως «Netiquette». Παρακάτω παραθέτουμε τους πιο βασικούς: