Για μένα

Ονομάζομαι Θεοδώρα Νεραντζάκη και είμαι εκπαιδευτικός Αγγλικής γλώσσας στην Πρωτοβάθμια Εκπαίδευση. Έχω κάνει μετατυχιακές σπουδές στις Καινοτόμες Εκπαιδευτικές Προσεγγίσεις σε Πολυπολιτισμικά Περιβάλλοντα στο ΔΠΘ. Μου αρέσει να ασχολούμαι με το πως μαθαίνουν τα παιδιά με εναλλακτικούς τρόπους.