ΖΩΠΤΟΣ ΘΕΜΗΣ

ΜΑΘΗΜΑΤΚΑ

Μικρό «λεξικό » Μαθηματικών όρων

Δεκ 20189

 άβακας. αρχαία υπολογιστική συσκευή που αποτελείται από σφαιρίδια περασμένα σε ράβδους, οι οποίες βρίσκονται τοποθετημένες μέσα σ’ ένα ξύλινο πλαίσιο. Οι υπολογισμοί γίνονται μετακινώντας τα σφαιρίδια κατά μήκος των ράβδων.

αλγεβρικός αριθμός, αριθμός που είναι λύση ενός πολυωνύμου, όλοι οι συντελεστές του οποίου είναι ρητοί αριθμοί.

αλεξανδρινό σύστημα αριθμών, το ελληνικό σύστημα αρίθμησης που βασίζεται σε είκοσι επτά διαφορετικά αριθμητικά ψηφία και χρησιμοποιήθηκε κυρίως μετά το 100 π.Χ. Ονομάζεται επίσης ιωνικό σύστημα.

ακέραιος αριθμός, οποιοσδήποτε αριθμός του συνόλου των αριθμών που αποτελεί­ται από τους θετικούς και τους αρνητικούς φυσικούς αριθμούς συν το μηδέν.

ακολουθία Φιμπονάτσι: ακολουθία αριθμών που αρχίζει με το 1, όπου κάθε διαδοχι­κός όρος είναι το άθροισμα των δυο προηγούμενων όρων. Οι πρώτοι επτά όροι της ακολουθίας είναι οι: 1, 1, 2, 3, 5, 8, 13,…

αναλυτική γεωμετρία: η γεωμετρία στην οποία οι θέσεις απεικονίζονται με αριθμητι­κές συντεταγμένες και εφαρμόζονται οι αλγεβρικές μέθοδοι.

αναποφάσιστη: μέσα σε ένα τυπικό μαθηματικό ή λογικό σύστημα, μια πρόταση που δεν μπορεί να αποδειχτεί ή να μην αποδειχτεί με βάση τα αξιώματα του συστήματος.

αόριστες εξισώσεις, εξισώσεις με άπειρο αριθμό λύσεων, όπως, για παράδειγμα, η εξίσωση χ +Ψ= 7. Αυτές οι εξισώσεις είναι χρήσιμες για τη μελέτη πολλών φυσι­κών συστημάτων.

απεικόνιση ένα προς ένα (αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση): εκχώρηση ενός και μόνο

ενός στοιχείου ενός συνόλου (π.χ. των αριθμητικών λέξεων) σε κάθε στοιχείο ενός δεύτερου συνόλου (π.χ. των δαχτύλων).

άπειρο: χωρίς φράγμα, μη φραγμένο, μη πεπερασμένο. Στην περίπτωση ενός συνό­λου, το σύνολο μπορεί να απεικονιστεί επί ενός γνησίου υποσυνόλου του, όπως, για παράδειγμα, οι φυσικοί αριθμοί, που απεικονίζονται επί των τετραγώνων των φυσικών αριθμών.

απλά διατεταγμένο: ένα σύνολο αριθμών είναι απλά διατεταγμένο όταν για οποιουσ­δήποτε τρεις αριθμούς χ, γ, z του συνόλου ισχύουν οι παρακάτω δύο συνθήκες:               (1) χ = y ή χ <y  ή x >y και (2) αν χ < y και y < z τότε χ < z. Οι πραγματικοί αριθμοί είναι απλά διατεταγμένοι, ενώ οι μιγαδικοί αριθμοί δεν είναι.

απόδειξη: μια ακολουθία λογικών βημάτων που αποδεικνύει την αλήθεια ενός συ­μπεράσματος με βάση ένα σύνολο αξιωμάτων. Οι πρώτες πλήρως κατανοητές αποδείξεις αναπτύχθηκαν από τους Έλληνες, για να αποδείξουν κάποιες γεωμε­τρικές σχέσεις.

απόλυτη τιμή: η θετική τιμή ενός αριθμού ανεξάρτητα από το αρχικό πρόσημο του αριθμού.

απόλυτο άπειρο: οντότητα η οποία ταυτίζεται με το άθροισμα όλων των απείρων, μερικές φορές συσχετίζεται με τον θεό και συμβολίζεται με το Ω. Μια έννοια που δεν μπορεί να γίνει κατανοητή λογικά, αλλά μόνο μυστικιστικά.

αρίθμηση: εύρεση του πληθικού αριθμού ενός συνόλου.

αρίθμηση με τα δάχτυλα: η χρησιμοποίηση των δαχτύλων για την απεικόνιση επί κάποιου συνόλου αντικειμένων που πρόκειται να μετρηθεί.

αρίθμηση με το σώμα: μια επέκταση της αρίθμησης με τα δάχτυλα, όπου διαφορε­τικά μέρη του σώματος αναπαριστούν φυσικούς αριθμούς.

αριθμήσιμο σύνολο: ένα απειροσύνολο που μπορεί να τεθεί σε αμφιμονοσήμαντη απεικόνιση με τους φυσικούς αριθμούς.

αριθμητικά ψηφία Γκομπάρ: τα αριθμητικά ψηφία που χρησιμοποιούνταν από τους Άραβες τον 9ο αιώνα μ.Χ. και αποτελούσαν μεταγραφές των αρχαιότερων ινδοβραχμανικών αριθμητικών ψηφίων.

αριθμητική ακολουθία, ένα σύνολο αριθμών: Α1, Α2, Α3,… Α,ν,… σχηματίζει μια ακολουθία αριθμών αν οι αριθμοί είναι καλά διατεταγμένοι, δηλαδή αν οι υποκείμενοι  δείκτες ακολουθούν τη σειρά των φυσικών αριθμών.

 Αριθμητική  ανάλυση: η χρήση υπολογιστών και υπολογιστικών αλγορίθμων για την  προσέγγιση  της λύσης σύνθετων προβλημάτων.

αριθμητικό ψηφίο: το γραπτό σύμβολο που αναπαριστά έναν αριθμό ή αναπαριστά τα ψηφία ενός αριθμού

 αριθμός των αριθμών ο δεκαδικός αριθμός που σχηματίζεται γράφο­ντας διαδοχικά όλους τους φυσικούς αριθμούς, για παράδειγμα 0,12345678910111213…

άρρητος αριθμός, αριθμός της ευθείας των πραγματικών αριθμών που δεν μπορεί να εκφραστεί ως λόγος δύο ακέραιων αριθμών.

αρχή: το σημείο της ευθείας των αριθμών που συνδέεται με τον αριθμό 0 ή με το σημείο του μιγαδικού επιπέδου όπου τέμνονται οι δύο άξονες.

ασύμμετρα: όταν δύο μεγέθη δεν μπορούν να εκφραστούν ως Λόγος δύο ακέραιων αριθμών.

Αττικό σύστημα αριθμών, ένα αρχαίο, γραπτό, ελληνικό σύστημα αριθμών που βα­σίζεται σε έξι αρχέτυπα αριθμητικά ψηφία και χρησιμοποιήθηκε περίπου μέχρι το 100 π.Χ

 

 απο το βιβλίο: Ο ΤΑΞΙΔΕΥΤΗΣ ΤΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΩΝ

του  CALVIN C.CLAWSON

ΕΚΔΟΣΕΙΣ  ΚΕΔΡΟΣ 2005

Αφήστε μια απάντηση

Πρόσφατα σχόλια

Translate

Σαν σήμερα

  1. 23/09/2000: Ο Πύρος Δήμας κατακτά το τρίτο του συνεχόμενο χρυσό ολυμπιακό μετάλλιο, στην κατηγορία των 85 κιλών της άρσης βαρών, στους Ολυμπιακούς Αγώνες του Σίδνεϊ.Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων