Η ιστορία των προσωπικών υπολογιστών τα τελευταία 40 χρόνια

pet2001

Commodore PET 2001 Series – 1979

– Ιστορία υπολογιστών (Δεκαετία 80 – 90)

– Ιστορία υπολογιστών (Δεκαετία 90 – 2000)

Πηγή: http://www.katitrexei.gr/index.php