Σεμινάριο Moodle στις ΤΠΕ

http://e-learning.ilei.sch.gr/moodle/course/view.php?id=4991

Δημιουργός: ΘΕΟΔΩΡΑ ΜΠΑΣΙΑΚΟΥ

1990-1995: ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΑΘΗΝΩΝ (ΑΣΟΕΕ) ΤΜΗΜΑ ΕΦΑΡΜΟΣΜΕΝΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ
1999-2000:(ΠΑΤΕΣ) ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΑΘΗΝΩΝ
2000- :ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΕ19


Περισσότερες πληροφορίες