Εκπαιδευτικό σενάριο

σεναριο

Στα πλαίσια της Επιμόρφωσης Β΄Επιπέδου,  η εκπαιδευτικός Μπασιάκου Θεοδώρα δημιούργησε  το εκπαιδευτικό σενάριο «Δημιουργία Ιστολογίου»(Βlog), το οποίο υλοποιήθηκε από τους μαθητές του 3ου Γυμνασίου Κορίνθου, κατά το Σχ. ‘Ετος 2012-13. Στο σχολείο αυτό εφαρμοζόταν το πιλοτικό πρόγραμμα σπουδών.

ΣΕΝΑΡΙΟ «ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟΥ»_

1o Φύλλο Εργασίας

1ο Φύλλο Αξιολόγησης

2o Φύλλο Εργασίας

3o Φύλλο Εργασίας

1η Ρουμπρίκα αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών

4o Φύλλο Εργασίας

2η Ρουμπρίκα αξιολόγησης της επίδοσης των μαθητών