Άρθρα με ετικέτα “Λισαβόνα”

downchartΤο Μάρτιο του 2000, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο της Λισαβόνας τέθηκε ένας νέος στρατηγικός στόχος για τη δεκαετία 2000 ? 2010: «να γίνει η Ε.Ε η ανταγωνιστικότερη και δυναμικότερη οικονομία της γνώσης ανά την υφήλιο, ικανή για βιώσιμη οικονομική ανάπτυξη με περισσότερες και καλύτερες θέσεις εργασίας και με μεγαλύτερη κοινωνική συνοχή».

Σήμερα δύο χρόνια πριν την καταληκτική ημερομηνία στόχο του 2010 η στρατηγική της Λισαβόνας επείγει ακόμα περισσότερο λόγω της ακόμα μεγαλύτερης υστέρησης του ρυθμού ανάπτυξης της Ευρώπης έναντι της Β. Αμερικής και της Ασίας τη στιγμή μάλιστα που η Ευρώπη καλείται να ανταπεξέλθει στις συνδυασμένες προκλήσεις της χαμηλής πληθυσμιακής αύξησης και της γήρανσης του πληθυσμού.

Η «Έκθεση Kok» σχετικά με την ενδιάμεση αναθεώρηση της Στρατηγικής της Λισσαβόνας επισήμανε πως απαιτούνται συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που προικίζουν τα άτομα με αξίες και ικανότητες και διδάσκουν την επιχειρηματικότητα και την ανάληψη κινδύνων, εκπαιδευτικά συστήματα που είναι τα ίδια αυτόνομα καλλιεργούν τη δια βίου μάθηση και ανάπτυξη του ατόμου, που είναι ενεργοί παραγωγοί νέας γνώσης, που καινοτομούν, εκπαιδευτικά συστήματα που διατηρούν στενή σχέση με τις τεχνολογικές αλλαγές και τις εξελίξεις στην πραγματική ζωή και υπηρετούν την κοινωνία της γνώσης. Συνέχεια »

Comments 1 σχόλιο »

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων