Αρχεία για 'ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΜΑΘΗΤΕΣ' Κατηγορία

Φεβ 11 2015

Δραστηριότητα «Κάρτες περιπτώσεων»

Δραστηριότητα «Κάρτες περιπτώσεων»

123456789 004

Οι «κάρτες περιπτώσεων» αποτελούν μια απλή δραστηριότητα που μπορεί να χρησιμοποιηθεί και να προσαρμοστεί αναλόγως, σε μαθητές οποιασδήποτε ηλικίας.
Στόχοι:
 Να αναδείξει διαφορετικές περιπτώσεις με τις οποίες τα παιδιά έρχονται καθημερινά σε επαφή κατά την πλοήγηση τους στο Διαδίκτυο, τις οποίες, όμως, πολλές φορές δε γνωρίζουν πώς να χειριστούν/αντιμετωπίσουν.
 Να προωθηθεί ο διάλογος μεταξύ παιδιών, αλλά και μεταξύ παιδιών και εκπαιδευτικών, για τους πιθανούς τρόπους αντιμετώπισης των καταστάσεων αυτών.
 Να ενδυναμώσει την κριτική ικανότητα των μαθητών.
Προετοιμασία:
 Τυπώστε τις 12 κάρτες περιπτώσεων σε διπλή όψη. Τυπώστε όσες κάρτες χρειάζεστε, έτσι ώστε να υπάρχουν τουλάχιστον 2 κάρτες ανά μαθητή.
 Κόψτε τις 12 κάρτες, με οδηγό την διακεκομμένη γραμμή που θα δείτε γύρω από κάθε κάρτα, κοιτάζοντας την όψη «Κάρτες Περιπτώσεων».


Λήψη αρχείου

2 Σχόλια