παιχνίδι πέτρα-ψαλίδι-χαρτί

Πάτησε την πράσινη σημαία για να απολαύσεις το παιχνίδι ανάμεσα στη γάτα και στην πάπια.

Πατώντας το πλήκτρο space, μηδενίζονται τα σκορ και το παιχνίδια ξεκινά από την αρχή…


Μετάβαση στο scratch.mit.edu