ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΒΑΡΥΤΗΤΑΣ ΤΩΝ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΑ ΕΞΕΤΑΖΟΜΕΝΩΝ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΠΑΛ

Υπουργική Απόφαση που αφορά τον καθορισμό των συντελεστών βαρύτητας των πανελλαδικά εξεταζόμενων μαθημάτων ΕΠΑΛ για εισαγωγή στην Τριτ/θμια Εκπ/ση το ακαδημαϊκό έτος 2022- 2023 και εφεξής.

Γνωστοποίηση δημοσίευσης της υπ΄ αριθμ. Φ.153.1/148498/Α5/18-11-2021 (ΦΕΚ 5400 Β’) εδώ