ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ ΓΙΑ ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΚΑΙ ΑΙΤΗΣΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

Για συμμετοχή Μαθητών-Αποφοίτων  στις ΠΑΝΕΛΛΑΔΙΚΕΣ ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ ΤΩΝ Ημερησίων ΕΠΑΛ 2022 μπορείτε να διαβάσετε: