Παιδαγωγικός Σύμβουλος / Μέντορας

Από τη φετινή σχολική χρονιά 2022-23 εισάγεται στη σχολική μονάδα ο θεσμός του Παιδαγωγικού Συμβούλου – Μέντορα. O ρόλος του είναι να εμπνεύσει, να προσανατολίσει και να υποστηρίξει κάθε νεοδιοριζόμενο ή πρόσφατα τοποθετημένο στη σχολική μονάδα μόνιμο ή αναπληρωτή ή ωρομίσθιο εκπαιδευτικό, με προϋπηρεσία έως πέντε έτη, με στόχο την ποιοτική αναβάθμιση της διδασκαλίας του και εν γένει του παρεχόμενου από αυτόν εκπαιδευτικού έργου.

Ο Παιδαγωγικός Σύμβουλος – Μέντορας συμβάλλει στην προαγωγή των επαγγελματικών δεξιοτήτων του εκπαιδευόμενου και την επίλυση προβλημάτων, κατευθύνει, πληροφορεί, εξηγεί, παραινεί, συμβουλεύει, προτρέπει και ενθαρρύνει τον νέο συνάδελφό του, σε άμεση συνεργασία με τον Σύμβουλο Εκπαίδευσης.

Για τη φετινή σχολική χρονιά ορίσθηκε ως Παιδαγωγικός Σύμβουλος / Μέντορας της σχολικής μονάδας ο Εκπαιδευτικός (ΠΕ86) Χρονόπουλος Θεμιστοκλής (tchrono@sch.gr).

Παιδαγωγική της Ένταξης – Υλικό

http://www.iep.edu.gr/index.php/el/component/content/category/33-arxeia

http://www.prosvasimo.iep.edu.gr/el/

http://www.iep.edu.gr/el/entaksi-link/paidagogiki-tis-entaksis

http://www.prosvasimo.iep.edu.gr/el/ekpaideutiko-uliko#YD-Autismos

https://publications.cti.gr/special-educ