Συλλογικός Προγραμματισμός Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγησητου έργου των Σχολικών Μονάδων

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΣΥΝΑΝΤΗΣΗΣ ΣΤΟ Ενημέρωση Διευθυντών Δημοτικών Σχολείων σχετικά με τις διαδικασίες εφαρμογής

https://minedu-primary.webex.com/meet/tananias

Συλλογικός Προγραμματισμός Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση
του έργου των Σχολικών Μονάδων :axiologisi_v31_7_9_21

Συλλογικός Προγραμματισμός –Εσωτερική και Εξωτερική Αξιολόγηση του έργου της σχολικής μονάδας: odigos_axiologisis_sept_2021_v5

Χρονοδιάγραμμα: Χρονοδιάγραμμα εφαρμογής του Συλλογικού προγραμματισμού

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.