Μια μελέτη περίπτωσης και μια σύντομη απάντηση

το ερώτημα…

Είμαι ……… ειδικής αγωγής στην …….. και κάνω παράλληλη στήριξη σε γυμνάσιο. Χρειάζομαι την συμβουλή σας σχετικά με έναν μαθητή μου της Α΄ γυμνασίου. Θα ήθελα να σας ρωτήσω αν έχω το δικαίωμα να πάρω τον μαθητή μου εκτός τάξης και να του κάνω ιδιαίτερο μάθημα μόνο του. Αυτό μου προτάθηκε από συναδέλφους ως λύση στο συχνό φαινόμενο να είναι ο μαθητής πολύ άτακτος και να διαταράσσει έντονα την πορεία του μαθήματος με φωνές και μερικές φορές με βρισιές.

Ο καθηγητής του τμήματος (…………) ανησυχεί για το ποιος θα έχει την ευθύνη του μαθητή τις ώρες που θα είναι μαζί μου εκτός τάξης και εγώ δεν γνωρίζω την σχετική νομοθεσία. Επίσης δεν είμαι σίγουρος για το αν κάτι τέτοιο συμβάλει στον στόχο της παράλληλης στήριξης σχετικά με την συμπερίληψη του μαθητή στο κανονικό σχολείο.

Θα το εκτιμούσα πολύ αν μπορούσατε να με βοηθήσετε. Ευχαριστώ εκ των προτέρων.

η απάντηση…..

Ο μαθητής στην παράλληλη στήριξη παραμένει στο φυσικό του χώρο. Κατ’ εξαίρεση(νομοθετικά δεν ορίζεται) και έπειτα από συμφωνία με τους γονείς(υπεύθυνη δήλωση) μπορούμε να πάμε εκτός τάξης, αλλά πάντα κάτω από συνεχή διαμορφωτική αξιολόγηση. Η απομάκρυνση του μαθητή απ’ το φυσικό του χώρο συμβάλει στην ένταξη μόνο στην περίπτωση

  • Εκρήξεων, αναγκαία η απομάκρυνση
  • εξατομικευμένης υποστήριξης(με προϋποθέσεις)

Στην περίπτωση υποστήριξης εκτός τάξης μπορούμε να κάνουμε ένα πρακτικό για το θέμα της ευθύνης. Συμπερίληψη βέβαια έχουμε μέσα στην τάξη και αυτό είναι το ζητούμενο της παράλληλης –συνεκπαίδευσης. Προϋποθέτει όμως δημιουργική συνεργασία με το εκπαιδευτικό του τμήματος, αλλαγή στάσης και καινοτόμες ιδέες. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να δουλέψουμε στον τομέα της ένταξης, οπότε ακόμη και στην περίπτωση της εκτός τάξης(με προϋποθέσεις) δουλεύουμε κάποιο σχέδιο εργασίας το οποίο θα έχει ένα αποτέλεσμα και θα είναι παρουσιάσιμο στο τμήμα.

Για κάθε μαθητή με ΕΕΑ είμαστε υποχρεωμένοι να διαμορφώνουμε ένα άτυπο ΕΠΕ με στόχους βραχύχρονους και μακρόχρονους. Ο μακρόχρονος στόχος σας είναι η ένταξη του μαθητή, στους βραχύχρονους μπορεί να είναι η εξατομικευμένη υποσήριξη πάνω σ’ ένα σχέδιο εργασίας, που να είναι μέσα στα ενδιαφέροντα του μαθητή και να έχει τυχόν συνάφεια με μαθήματα Α γυμνασίου. Η τελική παρουσίαση του project απ’ τον μαθητή μέσα στην τάξη θα συμβάλει στην ένταξη του μαθητή. Οπότε, σε κάθε περίπτωση το ζητούμενο είναι να υπηρετούμε τον μακρόχρονο στόχο της συμπερίληψης.

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση