Κοινωνικές ιστορίες για μαθητές με ΔΑΦ

Στην διεύθυνση http://www.autismhellas.gr/el/Didaskalia.aspx
θα βρείτε δυο παραδείγματα ελληνικών κοινωνικών ιστοριών με τίτλο:
1η Κοινωνική ιστορία: «Πως συμπεριφέρομαι στην κυρία μου.», 2η Κοινωνική ιστορία: «Πότε μπορώ να μιλάω στην τάξη.»

Στην διεύθυνση http://www.child-behavior-guide.com/support-files/free-social-stories-01.pdf θα βρείτε την κοινωνική ιστορία με τίτλο «Πηγαίνοντας στο μανάβικο»

Στην διεύθυνση http://www.child-behavior-guide.com/support-files/free-social-stories-05.pdf  θα βρείτε την κοινωνική ιστορία με τίτλο «Πηγαίνοντας στον γιατρό»

Στην διεύθυνση http://www.child-behavior-guide.com/support-files/free-social-stories-02.pdf θα βρείτε την κοινωνική ιστορία με τίτλο «Πηγαίνοντας στο σχολείο»

Στην διεύθυνση:http://supportingautismspectrum.weebly.com/uploads/7/3/2/4/7324834/staying_in_the_classroom.pdfθα βρείτε την κοινωνική ιστορία με τίτλο «Μένοντας στην τάξη»

Στην διεύθυνση: http://supportingautismspectrum.weebly.com/uploads/7/3/2/4/7324834/waiting_to_talk.pdfθα βρείτε την κοινωνική ιστορία με τίτλο «Περιμένω για να μιλήσω»

Τα παραπάνω παραδείγματα ίσως αποτελέσουν έναυσμα για τις δικές σας Κοινωνικές ιστορίες.

Πηγή:https://www.kindykids.gr

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση