Συνάντηση ΚΕΔΔΥ ΑΜΘ& Σερρών στην Καβάλα 13/3

Διοργανωτής Ανανίας Τοζακίδης
Επιμορφωτές Αλβανόπουλος Γεώργιος, Μπότζας Γεώργιος
Επιμορφωνόμενοι Όλο το προσωπικό των ΚΕΔΔΥ ΑΜΘ& Σερρών
Δραστηριότητα Επιμορφωτική ημερίδα- Συνεργασία
Αντικείμενο Δραστηριότητας
 α) Διαγνωστικά εργαλεία μαθησιακών Δυσκολιών
 β) Αντιμετώπιση Ειδικών μαθησιακών δυσκολιών
 Γ) Ανάπτυξη κοινών δεοντολογικών κανόνων – εργασία σε
ολομέλειες
 Δ) Ανάπτυξη κοινών πρακτικών– εργασία σε ολομέλειες
Στόχοι της
δραστηριότητας
1. Να ενημερωθούν οι εκπαιδευτικοί για την σύγχρονες τάσεις
διάγνωσης μαθητών με ΕΕΑ
2. Μεταφορά καλών πρακτικών
3. Κοινοί δεοντολογικοί κανόνες στην περιφέρεια ΑΜΘ&
Σερρών
4. Βάσεις για μόνιμη συνεργασία των ΚΕΔΔΥ ΑΜΘ& Σερρών
Εκπαιδευτική τεχνική  Εισηγήσεις Συζήτηση
Ημερομηνία  13/3/2014
Τόπος  Καβάλα- ΠΕΚ Καβάλας
Ώρα  08.30’ – 14.00’

Δημοσιεύθηκε στην Χωρίς κατηγορία. Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.

Αφήστε μια απάντηση