Υλικό ΕΜΔ

  • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο,»ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ», τόμος Α

http://www.pi-schools.gr/programs/sxoltaxi/tomos_A.pdf

  • Παιδαγωγικό Ινστιτούτο, «ΘΕΜΑΤΑ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΤΑΞΗΣ», τόμος Β

http://www.pi-schools.gr/programs/sxoltaxi/tomos_B.pdf

Αφήστε μια απάντηση