ιστοσελίδες-βιβλία

  • Γλωσσικό μάθημα–ανάπτυξη γραπτής έκφρασης

http://storybird.com/

Δημιουργική Γραφή

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΗ ΓΡΑΦΗ ΣΕ ΜΑΘΗΤΕΣ ΜΕ Μ.Δ.

Αφήστε μια απάντηση