ΚΡΑΤΙΚΟ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΓΛΩΣΣΟΜΑΘΕΙΑΣ

https://rcel2.enl.uoa.gr/kpgeschool/

Αυτός ο σύνδεσμος, μας οδηγεί στο e-kpg, όπου βρίσκουμε έναν πλήρη οδηγό για την προετοιμασία μας στις εξετάσεις του Κρατικού Πιστοποιητικού Γλωσσομάθειας.