ΔΗΜΟΤΙΚΟ

Μαθαίνω τα χρώματα: https://safeYouTube.net/w/lHp4
Μαθαίνω τους χαιρετισμούς : https://safeYouTube.net/w/GHp4
Μαθαίνω τις ημέρες της εβδομάδας : https://safeYouTube.net/w/WKp4
Μαθαίνω τους μήνες: https://safeYouTube.net/w/1Kp4
Μαθαίνω τους αριθμούς: https://safeYouTube.net/w/tLp4