Εγκατάσταση του LibreOffice v 4.0.2.2 σε Ubuntu 12.04

Στο Τερματικό (alt+ctr+t) επικολλούμε (δεξί κλικ Επικόλληση στη γραμμή εντολών) μια μια τις πιο κάτω εντολές sudo add-apt-repository ppa:libreoffice/ppa sudo apt-get update sudo apt-get install libreoffice

Διαβάστε περισσότερα Υποβολή σχολίου 14 Απριλίου 2013 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ

Οδηγίες εγκατάστασης, ενσωμάτωσης του LAMS και Moodle σε Η/Υ με Ubuntu 12.04

Οδηγός για την α) εγκατάσταση των ΣΔΜ (LMS) Moodle, LAMS σε Η/Υ με λειτουργικό Ubuntu 12.04. β) ρύθμιση των δυο συστημάτων για να λειτουργήσουν σε τοπικό δίκτυο. γ) ρύθμιση των δύο συστημάτων για την ενσωμάτωση του LAMS στο Moodle. Λήψη αρχείου  

Διαβάστε περισσότερα Υποβολή σχολίου 27 Μαρτίου 2013 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΡΑΠΟΓΙΑΝΝΗΣ


Kατηγορίες

Σελίδες

Ετικέτες