Άρθρα της κατηγορίας 'Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο'

Τι δεν διδάσκουμε στα σχολεία για τον προγραμματισμό

Τι δεν διδάσκουν τα περισσότερα σχολεία What Most Schools Don\’t Teach – Short Film

Διαβάστε περισσότερα Υποβολή σχολίου 28 Φεβρουαρίου 2013 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας

Παραδείγματα για Βάσεις Δεδομένων

Ένα ενδιαφέρον παράδειγμα για αξιοποίηση των βάσεων δεδομένων και μάλιστα εν λειτουργία σε πραγματικό χρόνο είναι: Βάση Δεδομένων για Ανακλήσεις Προϊόντων: http://globalrecalls.oecd.org/ Σκοπός της είναι τα δεδομένα είναι σε μορφή που να επιτρέπει την αναζήτησή τους, έτσι ώστε να συμβάλει στην ενίσχυση της ασφάλειας του καταναλωτή ανά τον κόσμο και να βελτιώσει την ενημερότητα και […]

Διαβάστε περισσότερα Υποβολή σχολίου 20 Οκτωβρίου 2012 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας

Μέτρηση ταχύτητας προσβασης στο Διαδίκτυο

Μετρητής ταχύτητας Διαδικτυακής Σύνδεσης http://www.speedtest.net/

Διαβάστε περισσότερα Υποβολή σχολίου 12 Ιουλίου 2012 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας

Τι είνα μία CAPTCHA

Μια CAPTCHA (Completely Automated Public Turing test to tell Computers and Humans Apart) είναι ένα είδος δοκιμής πρόκλησης-απόκρισης που χρησιμοποιείται στην πληροφορική ως μια προσπάθεια να εξασφαλίσουμε ότι η απάντηση σε ένα ερώτημα (συνήθως κατά τη δημιουργία ενός λογαριασμού) δίνεται από ένα πρόσωπο και όχι από μία μηχανή. Πηγή:  http://en.wikipedia.org/wiki/CAPTCHA

Διαβάστε περισσότερα Υποβολή σχολίου 17 Απριλίου 2012 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας

ΒΙΒΛΙΑ Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ Τ.Ε.Ε

ΒΙΒΛΙΑ Πληροφορικής – Δικτύων Η/Υ Τ.Ε.Ε http://www.pi-schools.gr/lessons/tee/computer/

Διαβάστε περισσότερα Υποβολή σχολίου 25 Φεβρουαρίου 2012 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας

Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο

Βιβλίο,  Υλικό, Ασκήσεις,  Βοηθήματα, Παρουσιάσεις, Θέματα & Απαντήσεις Εξετάσεων για τη διδασκαλία του μαθήματος  «Προγραμματιστικά Εργαλεία για το Διαδίκτυο»  http://jginis.mysch.gr/?pg=ipt Πηγή: Γκίνης Ιωάννης

Διαβάστε περισσότερα Υποβολή σχολίου 7 Φεβρουαρίου 2012 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας


Kατηγορίες

Σελίδες

Ετικέτες