Άρθρα της κατηγορίας 'Διαχείριση Σχολικής Τάξης'

Σχολικός Εκφοβισμός (bullying phenomenon)

To φαινόμενο του σχολικου εκφοβισμού είναι μια πραγματικότητα που αποτελεί πρόκληση για όλα τα ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά συστήματα για να το αντιμετωπίσουν. Το «I Am Not Scared» Project χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στο πλαίσιο του Προγράμματος Δια Βίου Μάθησης (KA1 Πολιτική Συνεργασίας και Καινοτομίας), προτίθεται να προσδιορίσει τις καλύτερες ευρωπαϊκές στρατηγικές για την πρόληψη και […]

Διαβάστε περισσότερα Υποβολή σχολίου 14 Οκτωβρίου 2012 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας

Διαχείριση Προβλημάτων Σχολικής Τάξης

Σε ένα σύγχρονο περιβάλλον, που χαρακτηρίζεται από πολυγλωσσία, πολυπολιτισμικότητα, ποικιλομορφία σε δομές και συστήματα και ραγδαίες εξελίξεις, η εκπαίδευση αναδεικνύεται  ως  θεμελιώδης  παράγων οικονομικής, κοινωνικής  και  πολιτισμικής  ανάπτυξης.  Μέσα  σε αυτό το πλαίσιο, παρουσιάζεται επιτακτική η ανάγκη, τα εκπαιδευτικά συστήματα να γίνουν δυναμικά, ώστε να προβλέπουν τους μετασχηματισμούς της κοινωνίας και να μπορούν να αντεπεξέρχονται […]

Διαβάστε περισσότερα Υποβολή σχολίου 28 Ιανουαρίου 2012 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας


Kατηγορίες

Σελίδες

Ετικέτες