ΝΕΟ ΣΧΟΛΕΙΟ – Learning by design» – Ευγενία Αρβανίτη

10/27/2012 Σχολικός Σύμβουλος Πληροφορικής Αιτωλοακαρνανίας

Η Μάθηση μέσω Σχεδιασμού (ΜμΣ) με βάση ένα ανοιχτό πρόγραμμα σπουδών στηρίζεται  σε τρεις θεμελιώδεις αρχές:

1. Ο εκπαιδευτικός-είναι-σχεδιαστής (και συν-δημιουργός) των περιβαλλόντων μάθησης με βάση τις προδιαγραφές του εκάστοτε εθνικού προγράμματος σπουδών. Οι εκπαιδευτικοί σχεδιάζουν αξιοποιώντας ηλεκτρονικά περιβάλλοντα κοινωνικής δικτύωσης/μάθησης και τις πολιτισμικές εμπειρίες/γνώσης των γονέων και των μαθητών.

2. Η επαγγελματική μάθηση πραγματώνεται στο χώρο του σχολείου. Προβλέπει την κατάρτιση των εκπαιδευτικών σε τρία επίπεδα καινοτομίας και τεκμηρίωσης: την παιδαγωγική (η μάθηση των μαθητών επιτυγχάνεται μέσα από ακολουθίες δραστηριοτήτων), το πρόγραμμα σπουδών (τα εκπαιδευτικά προγράμματα), και τη σχολική κοινότητα (συνολικός σχεδιασμός από την πλευρά του σχολείου και τεκμηρίωση).

3. Η έμφαση δίνεται στη βελτίωση των επιδόσεων των μαθητών με μετρήσιμα αποτελέσματα – οι εκπαιδευτικοί είναι ερευνητές δράσης, που συλλέγουν πληροφορίες σχετικά με τις επιδόσεις των μαθητών και συνεχώς αναβαθμίζουν και ανασχεδιάζουν εκπαιδευτικά προγράμματα και τις δομές των σχολείων για την αντιμετώπιση των δεδομένων.

Η ΜμΣ δίνει έμφαση στη διαφορετικότητα των μαθητών, στην πολυτροπικότητα και τους πολυγραμματισμούς.

Περισσότερες πληροφορίες για την προσέγγιση αυτή και το θεωρητικό της πλαίσιο θα βρείτε στο http://neamathisi.com/learning-by-design/.

και στην παρουσίαση της κ. Αρβανίτη: Video & Διαφάνειες

Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Επιμόρφωση ,Μέλλον - Τι έρχεται (;) ,Νέο σχολείο ,Παιδαγωγικά Θέματα ,παρουσίαση Ετικέτες: .

Αφήστε μια απάντηση


Kατηγορίες

Σελίδες

Ετικέτες