Καινοτομία Ερευνητικών Εργασιών – Η. Ματσαγγούρας

06/29/2012 Σπύρος Παπαδάκης

Καινοτομία Ερευνητικών Εργασιών: Παιδαγωγικές Αρχές, Πρακτικές, Προοπτικές, Προβλήματα

Παρουσίαση Η. Ματσαγγούρα για τις Ερευντηικές Εργασίες

Δημοσιευμένο στην κατηγορία  Α' Λυκείου ,Β' Λυκείου ,ΓΕΝΙΚΟ ΛΥΚΕΙΟ ,Ερευνητικές εργασίες (Projects) .

Αφήστε μια απάντηση


Kατηγορίες

Σελίδες

Ετικέτες