Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου

Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Eυρωπαϊκό Πρόγραμμα ENABLE-ΕΝΔΥΝΑΜΩΝΩ, για την καταπολέμηση του εκφοβισμού.

Συγγραφέας: Σχολική Σύμβουλος 43ης Περιφέρειας Δημοτικής Εκπ/σης Αττικής στις 4 Σεπτεμβρίου 2016

Το ENABLΕ (Ευρωπαϊκό Δίκτυο για την Καταπολέμηση του Εκφοβισμού σε Περιβάλλοντα Μάθησης και Ψυχαγωγίας) επιδιώκει να συμβάλει στην ευημερία των παιδιών αξιοποιώντας μεθοδολογίες που έχουν αποδειχθεί επιτυχημένες για την καταπολέμηση του εκφοβισμού, ώστε να δημιουργήσει μια ολιστική προσέγγιση για την ανάπτυξη των δεξιοτήτων των μαθητών.

EnableΕνημέρωση-Πρόσκληση

Αφήστε μια απάντηση