Σαν σήμερα

6/7/1949: Απίστευτο κύμα καύσωνα πλήττει την ευρύτερη περιοχή της Λισσαβόνας. Για δύο λεπτά, το θερμόμετρο δείχνει 70 βαθμούς Κελσίου υπό σκιά!

6/7/1923: Συγκροτείται η Σοβιετική Ένωση.

Αρχείο

Σκακιστική άσκηση

Σχ. έτη 2012-14

Ορισμός δύο (2) τριμελών επιτροπών στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π.Ε. & Δ.Ε. Αττικής για τον διαγωνισμό ζωγραφικής και έκθεσης με αφορμή τον εορτασμό των 200 χρόνων από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας.

Έγκριση προγραμματισμού υλοποίησης επιμορφωτικών σεμιναρίων Β΄ Κύκλου των στελεχών εκπαίδευσης Περιφερειών Αττικής, Ηπείρου, Βορείου Αιγαίου και Κεντρικής Μακεδονίας στο πλαίσιο του Υποέργου 4: «Επιμόρφωση στελεχών της εκπαίδευσης στην εφαρμογή του συστήματος αξιολόγησης Β΄ Κύκλος» της Πράξης με τίτλο «Προκαταρκτικές ενέργειες για την εφαρμογή συστήματος αξιολόγησης» με κωδικό ΟΠΣ 453588 – Οριζόντια Πράξη.

«Σύσταση τριμελών επιτροπών στις Δ.Π.Ε Αττικής για τον Διαγωνισμό Ζωγραφικής και Έκθεσης για τον Εορτασμό 200 χρόνων από την ίδρυση της Φιλικής Εταιρείας».

Περί Προγραμμάτων Σχολικών Δραστηριοτήτων

«Καθορισμός του τύπου, του περιεχομένου, των όρων και προϋποθέσεων κατάρτισης, χορήγησης, φύλαξης, επεξεργασίας και αξιοποίησης του Ατομικού Δελτίου Υγείας του Μαθητή (Α.Δ.Υ.Μ.)»

«Ορισμός Περιφερειακών Ομάδων Δράσεων Πρόληψης (ΠΟΔΠ) της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού ανά Διεύθυνση Α΄/θμιας και Β΄/θμιας Εκπαίδευσης της ΠΔΕ Αττικής»

Εγκύκλιος Υλοποίησης των Πράξεων «Ανάπτυξη και Λειτουργία Δικτύου Πρόληψης και Αντιμετώπισης φαινόμενων της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού στους Άξονες Προτεραιότητας 1, 2 και 3» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Διά Βίου Μάκθηση»

«Άδειες εκπαιδευτικών Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης»

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-14 (Σε συνέχεια του προηγούμενου)

Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία για το σχολικό έτος 2013-14

Ένταξη του σκακιού στο υποχρεωτικό πρόγραμμα του Δημοτικού Σχολείου

Συμπλήρωση Διδακτικού Ωραρίου

«Πλαίσιο λειτουργίας του Παρατηρητηρίου για την Πρόληψη της Σχολικής βίας και του Εκφοβισμού»

Σχολική φοίτηση παιδιών Ρομά: Οδηγίες, κατευθύνσεις και υποστηρικτικές δράσεις

Έγκριση Προγράμματος: «Βήματα για τη Ζωή»

Αξιολόγηση των εκπαιδευτικών της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης

Εγκύκλιος Σχολικών Δραστηριοτήτων

Οδηγίες για τη Διδασκαλία της Μελέτης Περιβάλλοντος

Ρύθμιση Μαθητικών Θεμάτων – Μάθημα Θρησκευτικών

Υποστήριξη των Ολοήμερων Σχολείων- Στελέχωση με εκπαιδευτικούς ΠΕ70 μέσω ΕΣΠΑ

Λειτουργία των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2013-2014

Ρυθμίσεις θεμάτων Ιδιωτικής Εκπαίδευσης στην Πρωτοβάθμια Εκπ/ση

Προγράμματα Σχολικών Δραστηριοτήτων

Διευκρινιστικές οδηγίες για τη λειτουργία του Ολοήμερου

Λειτουργία σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης για το σχολικό έτος 2013-2014. Ενημέρωση και οδηγίες.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΕΡΓΟΥ 2013-2014

«Ενημέρωση για την παράλληλη στήριξη και την στήριξη μαθητών που δεν αυτοεξυπηρετούνται για το Σχολικό Έτος 2013-­‐2014 »

«Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος, των Ολοήμερων Δημοτικών Σχολείων Ενιαίου Αναμορφωμένου Εκπαιδευτικού Προγράμματος (ΕΑΕΠ), για το σχολικό έτος 2013-­‐2014»

«Προγραμματισμός λειτουργίας του Ολοήμερου Προγράμματος των Ολοήμερων Σχολικών Μονάδων (Δημοτικών-­‐ Νηπιαγωγείων), για το σχολικό έτος 2013-­‐2014».

«Διδασκαλία της 2ης ξένης γλώσσας στα δημοτικά σχολεία για το σχολικό έτος 2013-2014»

Συμπλήρωση − τροποποίηση της υπ’ αριθμ. Φ.353.1/324/ 105657/Δ1/8−10−2002 απόφασης «Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μο− νάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων

Καθορισμός των ειδικότερων καθηκόντων και αρμοδιοτήτων των προϊσταμένων των περιφερειακών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, των διευθυντών και υποδιευθυντών σχολικών μο− νάδων και ΣΕΚ και των συλλόγων διδασκόντων

Γενίκευση εφαρμογής του προγράμματος της ευέλικτης ζώνης στην πρωτοβάθμια εκπαίδευση

Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης εκπαιδευτικού – διδακτικού υλικού

Δημιουργία ηλεκτρονικής βάσης εκπαιδευτικού – διδακτικού υλικού (διασαφηνίσεις)

Βασικές κατευθύνσεις και οδηγίες για την ίδρυση και λειτουργία Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων (Ε.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π. για σχολικό έτος 2012-­‐ 2013

«Συμπληρωματικές οδηγίες και κατευθύνσεις για τη διαδικασία ίδρυσης και λειτουργίας Τάξεων Υποδοχής (Τ.Υ.) Ι και ΙΙ Ζ.Ε.Π. και Ενισχυτικών Φροντιστηριακών Τμημάτων (Ε.Φ.Τ.) Ζ.Ε.Π. του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση του ΕΣΠΑ», που συγχρηματοδοτούνται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο και το Eλληνικό Δημόσιο, για σχολικό έτος 2012-2013»

Διευκρινίσεις-ΑΕΕ

ΦΕΚ – Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης

«Προετοιμασία της γενίκευσης του θεσμού της Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της σχολικής μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

«Αξιολόγηση του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας – Διαδικασία Αυτοαξιολόγησης»

N. 3848/10 (ΦΕΚ 71 Α/19-5-2010) – «Αναβάθμιση του ρόλου του εκπαιδευτικού−καθιέρωση κανόνων αξιολόγησης και αξιοκρατίας στην εκπαίδευση και λοιπές διατάξεις»

Σχολική Βία και Δήμοι

Χαιρετισμός του Συντονιστή Δράσεων Πρόληψης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής και Ενημέρωση σχετικά με τον «Ορισμό Υπεύθυνου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού σε Σχολικές Μονάδες»

Πρόσκληση «Ορισμού Υπεύθυνου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού σε Σχολικές Μονάδες«, του Συντονιστή Δράσεων Πρόληψης της Σχολικής Βίας και Εκφοβισμού της Περιφερειακής Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Αττικής

Πρόσκληση «Ορισμού Υπεύθυνου Πρόληψης της Σχολικής Βίας και του Εκφοβισμού σε Σχολικές Μονάδες», της Σχ. Συμβούλου

Δικαιολογητικά για αιτήσεις παραίτησης

Οδηγός σωματομετρίας και φυσικής κατάστασης_EYZHN

«Κοινοποίηση Σχεδίων Εργασίας στους Σχολικούς Συμβούλους»

Οδηγίες Δημοσιότητας στο πλαίσιο των Πράξεων «Νέο Σχολείο»

Ορισμός του περιεχομένου, τρόπου διάρκειας διαδικασία παρακολούθησης του ειδικού προγράμματος για την απόκτηση Πιστοποιητικού Διοικητικής επάρκειας και την απόκτηση Πιστοποιητικού Καθοδηγητικής επάρκειας εκπαιδευτικών του N. 3848/10 (ΦΕΚ 71 Α/19-5-2010)

Σύσταση – Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών Έργων που υποβλήθηκαν για το σχολικό έτος εφαρμογής 2011- 2012

Σύσταση – Συγκρότηση Επιστημονικής Επιτροπής Αξιολόγησης των Εκπαιδευτικών Έργων που υποβλήθηκαν για το σχολικό έτος εφαρμογής 2012- 2013


Σχολιάστε

Ημερολόγιο

Ιούλιος 2022
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
« Οκτ    
 123
45678910
11121314151617
18192021222324
25262728293031

Ρολόι

Translate

ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΥΠ.Π.Ε.Θ.

ΙΕΠ

ΙΕΠ

ERASMUS+

ERASMUS+

etwinning

etwinning
Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση