Κωνσταντίνα Κολλιοπούλου

Εκπαιδευτικός ΠΕ70

Σχ. έτος 2017-18

Διευκρινίσεις αναφορικά με την απασχόληση ιδιωτικών εκπαιδευτικών (ή/και διδασκόντων) σε πρόσθετες εκπαιδευτικές δραστηριότητες».

Υ.Α. ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ

ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΚΑΙ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ (Περιβαλλοντικής Εκπαίδευσης, Αγωγής Υγείας, Πολιτιστικών Θεμάτων, Αγωγής Σταδιοδρομίας) ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2017-2018

«Εισαγωγή της θεματικής ενότητας Κυκλοφοριακή Αγωγή και Οδική Ασφάλεια στο Ωρολόγιο πρόγραμμα των Δημοτικών Σχολειών της Χώρας για το σχολικό έτος 2017-2018»

Οδηγίες εφαρμογής των νέων Προγραμμάτων Σπουδών του μαθήματος των Θρησκευτικών στο Δημοτικό, στο Γυμνάσιο και στο Λύκειο για το σχολικό έτος 2017 – 2018

«Διευκρινίσεις λειτουργίας σχολικών μονάδων»

«Ανοικτό Πρόγραμμα Σπουδών για τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας στις Τάξεις Υποδοχής (ΤΥ) Ι ΖΕΠ Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης όπου φοιτούν παιδιά πρόσφυγες»

Οργάνωση και λειτουργία νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων (Π.Δ. 79/2017)

«Οδηγίες προώθησης αιτημάτων μείωσης αριθμού μαθητών Τμήματος λόγω φοίτησης μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες»

 

Αφήστε μια απάντηση