Εργασίες για το σπίτι 29/3

Γλώσσα:
Φύλλο εργασίας

Μαθηματικά:
Τ.Ε (νέο): Ασκήσεις 1, 2 και 3 σελ. 7-8. Στο τετράδιο μαθηματικών σημειώσαμε μερικά παραδείγματα μετατροπής του μεικτού κλάσματος σε δεκαδικό κλάσμα και έπειτα σε δεκαδικό αριθμό. Ενδεικτικά:

Στιγμιότυπο οθόνης 2024 03 29 152344

Λύνω τις παρακάτω πράξεις στο τετράδιο Μαθηματικών:

εικόνα Viber 2024 03 29 15 12 12 991

Φυσικά:
Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 1 σελ. 108.

Γεωγραφία: 
Μαθαίνω πολύ καλά το γεωγραφικό γλωσσάριο, τα ποτάμια και τις λίμνες, τα μέρη ενός ποταμού και για τη ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες από το φυλλάδιο. Να μπορώ να εντοπίζω τα ποτάμια και τις λίμνες στον χάρτη. Επισκεφτείτε τους ποταμούς και τις λίμνες μέσα από το google maps.

εικόνα Viber 2024 03 29 15 12 12 973

Εργασίες για το σπίτι 12/3

Μαθηματικά:
Στην τάξη κάναμε επανάληψη λύνοντας τις ασκήσεις της φωτοτυπίας. Θα συνεχίσουμε και αύριο. Θυμίζω ότι θα γράψουμε διαγώνισμα την Πέμπτη 14/3 στα παρακάτω:

  • ισοδύναμα κλάσματα
  • πρόσθεση, αφαίρεση, πολλαπλασιασμό & διαίρεση κλασμάτων (απλά, μεικτά, καταχρηστικά)
  • σύγκριση κλασμάτων
  • αναγωγή στην κλασματική μονάδα

Κάνω εξάσκηση στο σπίτι λύνοντας με δικούς μου αριθμούς τα προβλήματα/ασκήσεις που έχουμε λύσει στην τάξη από τις φωτοτυπίες. Μπορείτε να κάνετε εξάσκηση και εδώ Ε-ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΜΑΘΗΜΑΤΙΚΑ (ΕΝΟΤΗΤΑ 3).

Ιστορία:
Κεφ. 28. Το κράτος αντιμετωπίζει μεγάλα εσωτερικά προβλήματα. Μπορούμε να διαβάζουμε το μάθημα είτε μέσα από το σχεδιάγραμμα, είτε από τις ερωτήσεις του φυλλαδίου (σε συνδυασμό με ανάγνωση του κειμένου του βιβλίου).

Γλώσσα:
Η ύλη για το διαγώνισμα για την Τρίτη 19/3 είναι η εξής:

  • ονοματικές & ρηματικές φράσεις (σελ. 181-182 Γραμματική) – να εξοικειωθώ με την μετατροπή από τη μια στην άλλη
  • υποτακτική, παρατακτική σύνδεση & ασύνδετο σχήμα (φωτοτυπία ή σελ. 169-171 Γραμ.) – να μπορώ να αναγνωρίζω τον τρόπο σύνδεσης
  • σύνθετες λέξεις με προθέσεις (σελ. 168 Γραμ.) & η πρόθεση “συν” (φωτοτυπία) – να φτιάχνω σύνθετες λέξεις με τις προθέσεις αυτές & να αναγνωρίζω τα συνθετικά τους
  • κύριες και δευτερεύουσες προτάσεις (φωτοτυπία) – να μπορώ να τις ξεχωρίζω και να αναγνωρίζω τι δευτερεύουσες προτάσεις είναι (π.χ. χρονική)
  • επίθετο ο πολύς, η πολλή, το πολύ & το επίρρημα πολύ (φωτοτυπία  ή σελ. 105 Γραμ.)

Μαθαίνω πολύ καλά τη θεωρία από τις φωτοτυπίες ή από το Βιβλίο της Γραμματικής. Οι φωτοτυπίες έχουν μοιραστεί στα παιδιά, εδώ επισυνάπτονται για διευκόλυνση για όσους/ες δεν τις έχουν ή τις έχασαν. Μπορείτε να κάνετε και εξάσκηση σε παιχνίδια εδώ: Ε’ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ – ΓΛΩΣΣΑ (netboard.me) (ΕΝΟΤΗΤΑ 9). Θα προστεθεί επιπλέον υλικό.

Εργασίες για το σπίτι 13/2

Ιστορία:
Κεφ. 24. Η κρίση της εικονομαχίας διχάζει τους Βυζαντινούς. Μπορούμε να διαβάζουμε το μάθημα είτε μέσα από το σχεδιάγραμμα, είτε από τις ερωτήσεις του φυλλαδίου (σε συνδυασμό με ανάγνωση του κειμένου του βιβλίου).

Γλώσσα:
Φύλλο εργασίας. Μαθαίνω πολύ καλά τη θεωρία για τον σχηματισμό των θηλυκών σε -ια και -εια, όπως τα γράψαμε στο τετράδιο.

IMG 20240213 112510

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Θα τα πούμε ξανά τη Δευτέρα!

IMG 75b95ed3734b1592b80df3a463001f8a V

 

 

 

 

 

 

 

Εργασίες για το σπίτι 31/1

Μαθηματικά: 
Τετράδιο εργασιών: Ασκήσεις 2, 3 σελ. 47. Επειδή η τάξη μας μάλλον δεν διαβάζει τα μαθηματικά όσο πρέπει, θα ξεκινήσουμε συστηματικά να γράφουμε σύντομα απροειδοποίητα διαγωνίσματα, για όσο χρειαστεί. Επίσης, τις φωτοτυπίες που μοιράζουμε στην τάξη, δεν τις πετάμε, γιατί συνήθως έχουν μαζί τη θεωρία.
Μπορείτε να βρείτε και εδώ όλη τη θεωρία συγκεντρωμένη: Κλασματικοί αριθμοί (atheo.gr) (Διαβάζω μόνο όσα έχουμε κάνει προς το παρόν: ομώνυμα, ετερώνυμα, ισοδύναμα κλάσματα, μετατροπή μεικτού σε κλάσμα και το αντίστροφο και σύγκριση κλασμάτων) Μαθαίνω πολύ καλά τη θεωρία για τα κλάσματα!

Φυσικά:
Μαθαίνω πολύ καλά τι σημαίνει θερμότητα και τι θερμοκρασία, όπως τα σημειώσαμε στο βιβλίο ή από τη σελίδα 42 στο βιβλίο μαθητή. Στην τάξη συμπληρώσαμε τη σελ. 71 στο τετράδιο εργασιών. Αύριο φέρνουμε μαζί Φυσική!

Γεωγραφία: 
Προετοιμάζομαι για το διαγώνισμα της Γεωγραφίας στις 2/2 και διαβάζω από το φυλλάδιο. Το διαγώνισμα θα γίνει με κάποιον χάρτη ανοιχτό παράλληλα, ώστε να μπορούμε να κάνουμε αναζήτηση σε κάποια πράγματα. Άρα, κάνω εξάσκηση στον εντοπισμό χερσονήσων, κόλπων, ακρωτηρίων κλπ. στον χάρτη/άτλαντα. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε και το υλικό εδώ: https://svolika.netboard.me/edimotikougeography/?link=U3ehtI2K-raeRM4N6-ZBFBBJWo (Κλικ στην καρτέλα “Το φυσικό περιβάλλον της Ελλάδας”)

__________
Ενημέρωση 1: Μέχρι την Παρασκευή 2/2 φέρνουμε τις υπεύθυνες δηλώσεις και τα χρήματα (14€) για τη φωτογράφιση.
Ενημέρωση 2: Μέχρι αύριο 1/2 φέρνουμε τα χρήματα (5€) για το “Πλανητάριο” που θα έρθει στις 5/2 στο σχολείο μας.

Εργασίες για το σπίτι 18/1

Μαθηματικά:
Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 2 σελ. 43. Στο τετράδιο Μαθηματικών κάνω τις παρακάτω μετατροπές:

Στιγμιότυπο οθόνης 2024 01 18 145512

 

 

 

 

 

Ιστορία:
Κεφ. 20. Η φύλαξη των ανατολικών συνόρων και οι Ακρίτες. Μπορούμε να διαβάζουμε το μάθημα είτε μέσα από το σχεδιάγραμμα, είτε από τις ερωτήσεις του φυλλαδίου(σε συνδυασμό με ανάγνωση του κειμένου του βιβλίου).

Γεωγραφία:
Φύλλο εργασίας. Μαθαίνω καλά να εντοπίζω τα πελάγη της Ελλάδας στον χάρτη.

Θρησκευτικά:
Σελ. 40, μαθαίνω με δικά μου λόγια για τον πύργο της Βαβέλ και τις δέκα εντολές σελ. 41.

Αύριο φέρνουμε μαζί και τη Γεωγραφία!

εικόνα Viber 2024 01 18 14 51 05 868

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ευχαριστούμε τη Φαίδρα για την όμορφη ζωγραφιά!

__________
Ενημέρωση 1: Σας παρακαλώ πολύ, όσα παιδιά κάνετε μάθημα στο σπίτι, να ζητάτε από τον/την εκπαιδευτικό να σας δείχνει και να εξηγεί τον ίδιο τρόπο που έχουμε εξηγήσει μέσα στην τάξη. Δεν χρειάζονται βιασύνες για παρακάτω, αλλά εστίαση στη βαθύτερη κατανόηση και εμπέδωση. 
Ενημέρωση 1: Στα παιδιά έχουν μοιραστεί υπεύθυνες δηλώσεις για τη φωτογράφιση. Τις φέρνουμε μαζί με τα χρήματα (14€).

 

Τσάντα στο σχολείο 

Αφήνουμε τσάντες στο σχολείο, διάβασμα δεν έχουμε!

Την Τρίτη 24/10 θα πάμε εκδρομή στην Αντιμάχεια. Φέρνουμε 5€ για το λεωφορείο (ένα παιδί) ή 7€ για τα δύο παιδιά, ή 10€ για τα τρία παιδιά.

__________

Ενημέρωση 1: Μαζεύουμε την ετήσια συνδρομή για τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων. Είναι 15€ για κάθε παιδί και 20€ για 2 παιδιά και άνω. Οι οικογένειες με 2 ή περισσότερα παιδιά, θα δίνουν τα χρήματα στο μεγαλύτερο παιδί. Φέρνουμε τα χρήματα οπωσδήποτε τη Δευτέρα!

Ενημέρωση 2: Το Ολοήμερο θα ξεκινήσει από 23/10 ΑΛΛΑ μόνο με έναν εκπαιδευτικό και 1 τμήμα. Λόγω ελλείψεων σε ώρες ειδικοτήτων οι εκπαιδευτικοί καλύπτουν το πρωινό πρόγραμμα το οποίο έχει πάντα προτεραιότητα. Θα λειτουργήσει ΜΟΝΟ με 20 παιδιά. Μόλις γίνει νέα πρόσληψη αναπληρωτών το Ολοήμερο θα ανοίξει για όλα τα παιδιά που έχουν κάνει εγγραφή.

Εργασίες για το σπίτι 12/10

Μαθηματικά: 
Στο τετράδιο Μαθηματικών λύνω την παρακάτω άσκηση:

Στιγμιότυπο οθόνης 2023 10 12 144407

 

 

 

 

 

 

 

 

Φυσικά:
Μαθαίνω πολύ καλά το συμπέρασμα για την πυκνότητα σελ. 27. Τη Δευτέρα 16/10 θα γράψουμε επαναληπτικό διαγώνισμα στην ενότητα Υλικά Σώματα. Διαβάζω και μαθαίνω πολύ καλά το φυλλάδιο για τα υλικά σώματα. Επίσης μελετώ τα πειράματα και μαθαίνω πολύ καλά τα συμπεράσματα από τη σελίδα 20 έως 27 στο Τετράδιο Εργασιών. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε στην επανάληψη το υλικό που είναι διαθέσιμο εδώ: https://svolika.netboard.me/fysikaedimotikou/?link=CB5ZPhKm-HxrhpHAE-okxnnXJN

Ιστορία:
Κεφ. 5. Μεγάλες αλλαγές στη διοίκηση της αυτοκρατορίας. Μπορούμε να διαβάζουμε το μάθημα είτε μέσα από το σχεδιάγραμμα, είτε από τις ερωτήσεις του φυλλαδίου (σε συνδυασμό με ανάγνωση του κειμένου του βιβλίου).

__________
Ενημέρωση 1:
Στα email σας έχετε λάβει ενημέρωση για την παρέλαση της 28ης Οκτωβρίου. Σας κοινοποιώ και εδώ τις οδηγίες:

Το Σάββατο 28/10 οι μαθητές της Ε’ και Στ’ τάξης θα λάβουν μέρος στην παρέλαση η οποία θα πραγματοποιηθεί στο Πυλί. Η στολή για τις μαθήτριες είναι: Μαύρη φούστα, λευκό πουκάμισο, γαλάζιο φουλάρι, καλσόν στο χρώμα του δέρματος και μαύρα παπούτσια. Η στολή για τους μαθητές είναι: Μαύρο παντελόνι, λευκό πουκάμισο, γαλάζια γραβάτα, μαύρα παπούτσια. Οι μαθητές/τριες που είναι σημαιοφόροι, παραστάτες, διμοιρίτες και στην ταμπέλα του σχολείου φορούν λευκά γάντια.

Ενημέρωση 2: Ψάχνουμε φωτάκια διακοσμητικά (σε γιρλάντα όπως στο χριστουγεννιάτικο δέντρο) είτε με μπαταρία είτε με πρίζα, για να διακοσμήσουμε τον πίνακά μας! Όποιος/α έχει στο σπίτι και περισσεύουν, ας μας τα φέρει 🙂

Ενημέρωση 3: Σας παρακαλώ πολύ να ελέγχετε από το βράδυ τα βιβλία που έχουν μπει στην τσάντα και ότι είναι τα σωστά ή ότι δεν έχει μείνει κάποιο βιβλίο έξω (π.χ. δεν φέρνουμε μόνο το βιβλίο μαθητή, αλλά και το τετράδιο εργασιών). Ελέγχουμε πάντα το πρόγραμμα μαθημάτων και τοποθετούμε τα απαραίτητα βιβλία και τετράδια. Μαθαίνουμε να είμαστε υπεύθυνοι για τα βιβλία μας. Δεν ερχόμαστε τουρίστες στο σχολείο με τα μισά μας βιβλία στο σπίτι. Δημιουργείται τρομερή αναστάτωση στην τάξη, η οποία επηρεάζει τη ροή του μαθήματος. Σας παρακαλώ να γίνει καθημερινή ρουτίνα.

 

 

Εργασίες για το σπίτι 14/9

Γλώσσα:
Άσκηση 4 σελ. 11 (Πρώτα υπογραμμίζω τα ρήματα στο κείμενο σελ. 8 και έπειτα γράφω μόνο τα ρήματα σε Ενεστώτα, δεν γράφω ολόκληρο το κείμενο). Άσκηση 3 σελ. 10 στο τετράδιο γραπτού λόγου. Προσέχω στην ιστορία μου να χρησιμοποιήσω μερικές από τις λέξεις και φράσεις της άσκησης 2 σελ. 10.

Μαθηματικά:
Μόνο τη γραμμή που αφορά τον πολλαπλασιασμό σελ. 7.

Χωρίς τίτλο

 

 

 

 

___________
Ενημέρωση: Αύριο φέρνουμε Γλώσσα,  Μαθηματικά και Αγγλικά. Φοράμε και αθλητικά γιατί έχουμε γυμναστική!

Σχολάμε 12:25. Φέρνουμε οπωσδήποτε τις υπεύθυνες δηλώσεις για τον τρόπο αποχώρησης!

Καλό καλοκαίρι!

Η σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Σας ευχαριστώ για την εμπιστοσύνη σας!

Στο email σας θα λάβετε σύντομα μια αναμνηστική παρουσίαση με όμορφες στιγμές της τάξης μας!

Σας εύχομαι από καρδιάς καλό καλοκαίρι! Ίσως ανταμώσουμε και του χρόνου!

Με εκτίμηση,

Σταματία Βολίκα

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση