Εργασίες για το σπίτι 30/5

Γλώσσα: 
Διαβάζω καλά τις σελ. 65 (Σύνθετα ρήματα και αύξηση), σελ. 66 (Αυτοπαθείς και οριστικές αντωνυμίες) και σελ.70-71 (Παραθετικά επιθέτων και επιρρημάτων) και κάνω το Φύλλο εργασίας.
Στην τάξη κάναμε τις ασκήσεις της σελ. 66 και την άσκηση 4 σελ. 71.

Μαθηματικά:
Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 1, 2, 1ο, 2ο και 3ο πρόβλημα σελ. 61. Στην τάξη κάναμε τα προβλήματα 1-2 σελ. 53.

Γεωγραφία:
Διαβάζω και μαθαίνω πολύ καλά τη φωτοτυπία. Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 2 σελ. 43 και άσκηση 3 σελ. 44.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση