Εργασίες για το σπίτι 16/5

Γλώσσα:
Ανάγνωση το κείμενο σελ. 8 (Νέο βιβλίο). Αντιγραφή x1 την ενεργητική – παθητική σύνταξη (όχι το καφέ πλαίσιο, αλλά το σχήμα από κάτω, σελ. 11). Άσκηση 3 σελ. 10.

Μαθηματικά:
Αύριο και κάθε μέρα φέρνω μαζί μου χάρακα, γνώμονα και μοιρογνωμόνιο οπωσδήποτε γιατί θα κάνουμε γεωμετρία.

Φυσικά:
Μαθαίνω πολύ καλά τη θεωρία από τη φωτοτυπία και τους κανόνες που σημειώσαμε στις σελίδες 123-124. Πάνω σε αυτά θα γράψουμε σύντομο επαναληπτικό διαγώνισμα την Παρασκευή.

________________
Ενημέρωση: Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για το ολοήμερο και για το λεωφορείο για την επόμενη σχολική χρονιά. Στο viber του σχολείου υπάρχει η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση