Εργασίες για το σπίτι 15/5

Μαθηματικά:
Διαβάζω όσα σημειώσαμε στο τετράδιο για τα ποσοστά. Τετράδιο εργασιών: Ασκήσεις 1, 2 σελ. 19.

Φυσικά:
Μαθαίνω πολύ καλά τη θεωρία από τη φωτοτυπία και τους κανόνες που σημειώσαμε στις σελίδες 123-124. Πάνω σε αυτά θα γράψουμε σύντομο επαναληπτικό διαγώνισμα την Παρασκευή.

Κοιν. & Πολ. Αγωγή:
Διαβάζω το “Μάθαμε ότι” σελ. 39.

Θρησκευτικά:
Κάνω ανάγνωση τα κείμενα που διαβάσαμε και στην τάξη, σελ. 95-99 (ως το “πριν από το Ευαγγέλιο”)

Θυμίζω για τη Γεωγραφία που έχουμε αύριο ότι: Διαβάζω το κεφάλαιο 22 για την χλωρίδα και την πανίδα της Ελλάδας. Μαθαίνω το γεωγραφικό γλωσσάριο σελ. 77. Σε κάθε παιδί έχει ανατεθεί να βρει πληροφορίες για διάφορα ζώα της Ελλάδας. Τα φτιάχνουμε όπως τα ποτάμια και της λίμνες, σε ένα αρχείο word μαζί με μια φωτογραφία. Μπορείτε να μου τα στείλετε να τα εκτυπώσω εγώ αν δεν έχετε εκτυπωτή.

________________
Ενημέρωση: Έχουν ξεκινήσει οι εγγραφές για το ολοήμερο και για το λεωφορείο για την επόμενη σχολική χρονιά. Στο viber του σχολείου υπάρχει η ηλεκτρονική φόρμα εγγραφής.
Ενημέρωση 2: Στα παιδιά έχουν δοθεί δύο έντυπα. Το ένα είναι έντυπο συναίνεσης για συμμετοχή σε έρευνα που γίνεται για την αποτύπωση της υπάρχουσας κατάστασης και την αποτίμηση της έκτασης των περιστατικών της Ενδοσχολικής Βίας και του Εκφοβισμού. Το δεύτερο αφορά σε πληροφορίες για τον τρόπο διεξαγωγής. Η έρευνα αφορά μαθητές, γονείς και εκπαιδευτικούς. Τόσο γονείς όσο και παιδιά μπορούν να δηλώσουν συμμετοχή (Επιλέγετε τα αντίστοιχα κουτάκια). Η συμμετοχή είναι προαιρετική. Οπωσδήποτε αύριο φέρνουμε το έντυπο συναίνεσης.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση