Εργασίες για το σπίτι 15/4

Γλώσσα: 
Αντιγραφή x1 το μπλε πλαίσιο σελ. 67. Στην τάξη κάναμε την άσκηση 3 σελ. 67. Άσκηση για το σπίτι έχουμε από το βιβλίο Γραμματικής σελ. 51 τη δραστηριότητα 13. Αντιγράφω τις λέξεις στο τετράδιο Αντιγραφής και λύνω εκεί την άσκηση. Οι ίδιες λέξεις θα είναι για ορθογραφία. Την Παρασκευή 19/4 θα γράψουμε επαναληπτικό διαγώνισμα στην ενότητα 10. Διαβάζω πολύ καλά τα εξής:

  • Εξ. Μέλλοντας, Συνοπτ. Μέλλοντας, Συντελ. Μέλλοντας (Βιβλίο Μαθητή σελ. 56-57)
  • Υποθετικές προτάσεις και σχηματισμός υποθετικού λόγου (υπόθεση + απόδοση) (Β.Μ. σελ. 57-58)
  • Οικογένειες λέξεων (pdf)
  • Την ορθογραφία των λέξεων της άσκησης 8 σελ. 13 στο τετράδιο εργασιών
  • Διαλυτικά (Β.Μ. σελ. 67)

Μαθηματικά:
Σήμερα κάναμε τη διαίρεση στους δεκαδικούς αριθμούς. Φύλλο εργασίας. Εδώ θα δείτε τον τρόπο που κάναμε στην τάξη:

__________
Ενημέρωση 1
: Την Πέμπτη 18/4 θα πάμε εκδρομή στον αθλητικό πολυχώρο του κ. Μανούσογλου. Οι μαθητές θα προσέλθουν κανονικά στις 8:15 το πρωί και θα σχολάσουν στις 13:15. Το αντίτιμο για τη μετακίνηση για κάθε μαθητή/τρια είναι 3,5 ευρώ. Το ολοήμερο θα λειτουργήσει κανονικά.
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση