Εργασίες για το σπίτι 3/4

Μαθηματικά:
Μαθαίνω πολύ καλά τον τρόπο με τον οποίο κάνω στρογγυλοποίηση, όπως τον σημειώσαμε στο τετράδιο Μαθηματικών. Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 5 σελ. 9, 1ο πρόβλημα σελ. 10, ασκήσεις 1, 2, 4, 5 σελ. 11-12.

Φυσικά:
Μαθαίνω πολύ καλά τι σημαίνει ηλεκτρικό ρεύμα και τα σωματίδια από τα οποία αποτελούνται τα άτομα. Δηλαδή μαθαίνω πολύ καλά τις απαντήσεις που γράψαμε στο βιβλίο σελ. 111 (Εργασίες 1 & 2). Άσκηση 3 σελ. 111.

IMG 20240403 133009

Γεωγραφία:
Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 3 σελ. 30, ασκήσεις 2, 3 σελ. 31. Οι μαθητές που έλειπαν κάνουν και τις ασκήσεις 1 και 2 σελ. 30.

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση