Εργασίες για το σπίτι 29/3

Γλώσσα:
Φύλλο εργασίας

Μαθηματικά:
Τ.Ε (νέο): Ασκήσεις 1, 2 και 3 σελ. 7-8. Στο τετράδιο μαθηματικών σημειώσαμε μερικά παραδείγματα μετατροπής του μεικτού κλάσματος σε δεκαδικό κλάσμα και έπειτα σε δεκαδικό αριθμό. Ενδεικτικά:

Στιγμιότυπο οθόνης 2024 03 29 152344

Λύνω τις παρακάτω πράξεις στο τετράδιο Μαθηματικών:

εικόνα Viber 2024 03 29 15 12 12 991

Φυσικά:
Τετράδιο εργασιών: Άσκηση 1 σελ. 108.

Γεωγραφία: 
Μαθαίνω πολύ καλά το γεωγραφικό γλωσσάριο, τα ποτάμια και τις λίμνες, τα μέρη ενός ποταμού και για τη ζωή στα ποτάμια και τις λίμνες από το φυλλάδιο. Να μπορώ να εντοπίζω τα ποτάμια και τις λίμνες στον χάρτη. Επισκεφτείτε τους ποταμούς και τις λίμνες μέσα από το google maps.

εικόνα Viber 2024 03 29 15 12 12 973

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση