Εργασίες για το σπίτι 22/9

Γλώσσα:
Φύλλο εργασίας. Μαθαίνω καλά τις σύνθετες λέξεις και τις καταλήξεις σε -τε και -ται. Τα δύο πλαίσια με τις καταλήξεις σε -τε και -ται Αντιγραφή x1 φορά στο τετράδιο Γλώσσας/Αντιγραφής.
Η ορθογραφία θα είναι λέξεις με καταλήξεις σε -τε και -ται, οπότε κάνουμε εξάσκηση στο σπίτι.

Φυσικά:
Διαβάζουμε αρκετές φορές ανάγνωση τα κείμενα σελ. 14-15. (Μόνο τα κομμάτια “Δομή της ύλης” σελ. 14 και “Τα στερεά, υγρά και αέρια υλικά σώματα” σελ. 15).

___________
Ενημέρωση 1: Το προσωρινό πρόγραμμα έχει μοιραστεί εκτυπωμένο στα παιδιά.
Ενημέρωση 2: Στην καρτέλα “Τάξεις” – “Ε’ Δημοτικού” έχει γίνει διαθέσιμο το υλικό των πρώτων ενοτήτων των μαθημάτων που έχουμε κάνει. Το υλικό θα ξεκλειδώνει σταδιακά όσο προχωράμε για να μην προκαλείται σύγχυση. Είναι υλικό που χρησιμοποιούμε στην τάξη και θα βοηθήσει τα παιδιά σε επαναληπτική εξάσκηση στο σπίτι 🙂

 

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση