Εργασίες για το σπίτι 19/9

Μαθηματικά:
Βιβλίο Μαθητή: σελ. 7 τις κάθετες διαιρέσεις (84.900:6, 107.352:18 και 450.000:7), σελ. 8 όλες τις ασκήσεις εκτός τους συμμιγείς αριθμούς.

Ιστορία:
Κεφ. 1. Οι Ρωμαίοι κυβερνούν τους Έλληνες. Μπορούμε να διαβάζουμε το μάθημα είτε μέσα από το σχεδιάγραμμα είτε από τις ερωτήσεις του φυλλαδίου (σε συνδυασμό με ανάγνωση του κειμένου του βιβλίου).

Αύριο το πρόγραμμα θα είναι:
Γλώσσα
Γλώσσα
Αγγλικά
Ξένη γλώσσα
Μαθηματικά
Φυσική

 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση